Bild Inspirationsdagen 2016

Kost, matvanor och beteende kan påverka risken för fall

Den årliga inspirationsdagen inför fallpreventionsveckan tog plats den 25 augusti. Personal från sex av länets kommuner deltog. Klicka nedan för att läsa mer och ladda ned en presentation och en smoothie-folder. Läs mer

Facebook-grupp "SIP i Sörmland"

Nu startar vi en sluten Facebook-grupp ”SIP i Sörmland” För er som gått SIP-utbildning hos oss. Syftet är att bland annat att ni ska kunna stötta varandra, få relevant information och få svar på frågor. Länk till grupen

Kursledarutbildning - Ett hem att växa i

Under hösten kommer FoU att ha tre utbildningsdagar för de som ska bli kursledare för utbildningen ”Ett hem att växa i” för blivande familjehem. Läs mer

Psykiatrins dag

I år handlar psykiatrins dag  om att vara barn som anhörig. Fokus under dagen är både brukarperspektivet och forsknings-/yrkesperspektiv. Huvudtalare är Suzanne Osten som är aktuell med filmen Flickan, mamman och demonerna. Läs mer

Roseies Forelasare 8775
Anna-Karin Outagourte, kurator på Habiliteringsverksamheten i Nyköping

Kompetenshöjande insatser för länets socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården

I april i år startade den första Länsgemensamma Introduktionsutbildningen. 24 deltagare från nästan alla länets kommuner samlades för att genomgå en 8-dagars introduktion som avslutas i oktober 2016. 
Läs mer

Men lyssna då

Ett 50-tal personer, bland annat tjänstemän och chefer i länets kommuner och landsting deltog den 31 augusti på en inspirationsdag för brukarråd. Dagen handlade om brukarråd och delaktighet för personer med psykisk ohälsa. Exempel på frågeställningar som togs upp:  Vad är delaktighet? Hur arbetar vi vidare?
Läs mer - kommer


Lär känna våra medarbetare här

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

>>Fyll i formuläret (Länk)

På gång

Seminarium om vård och omsorg om personer med demenssjukdom
28 september 2016
Utvecklings- och samarbetsgruppen för demensfrågor i Sörmland bjuder in till årets demensdag.  
Läs mer

Kursledarutbildning 
- Ett hem att växa i

29 september 2016
Vill du bli kursledare för utbildningen Ett hem att växa i för blivande familjehem? 
Läs mer

Endagsutbildning i Otago Exercise Programme

5 oktober 2016
Endagsutbildning under vilken du får möjlighet att lära dig om hur du kan använda dig av programmet i ditt arbete med patienter med fallrisk. Läs mer

Nationell baskurs i riskbruk, missbruk och beroende
26-27 oktober 2016
Syftet är att ge en samlad, aktuell och bred kunskapsbas kring riskbruk och beroende.
Läs mer

Kurs i personcentrerad rehabilitering med COPM i Senior Alert

27 oktober 2016
Arbetsterapeuter, fysioterapeuter eller sjuksköterskor som är intresserade av att arbeta med personcentrerad rehabilitering i Senior alert. 
Läs mer

Att undersöka genom att fråga

10 november 2016
Tvådagarskurs i frågekonstruktion, insamlingsmetodik och analys av insamlade data.
Läs mer

Psykiatrins dag

21 november 2016
Årets tema är barn som anhöriga och fokus under dagen är både brukarperspektivet och forsknings-/yrkesperspektiv
Läs mer

SIP-utbildning

Fortsätter i höst med start i september. Mer information hittar du här.

Länk till kalendariet 

Hitta FoU i Sörmland

Nu kan du hitta information om vad vi gör på FoUiS på flera ställen:

FoU i Sörmland på Facebook

@FoUiSormland på Twitter

FoU i Sörmland på YouTube  

 ____________________

Ansvarig Utgivare: Lena Stenbrink