FoUiS-Nytt 2017:2

Mingel 1789

Innovationsledarutbildningen avslutad

Under ett år har en utbildning i innovationsledning genomförts i samarbete med Mälardalens högskola. Den 16 februari var det final av utbildningen med en presentation om vad som gjorts och vilka lärdomar som dragits. 

Trygg & effektiv utskrivning

Vill du få stöd i ert arbete med de nya riktlinjerna för trygg och effektiv utskrivning i tvärprofessionella team? I april startar ett tjänstedesignprojekt för att ge stöd i processen att införa personcentrerad vård utifrån de nya riktlinjerna. Läs mer 

Resultatet från 2016 års kartläggning nattfasta bland brukare och patienter

Nattfasta brukar beskrivas som tiden mellan en dags sista mål och följande dags första mål, det vill säga tiden under natten då en person inte äter eller dricker någonting som ger nämnvärd energi. Nutritionsrådet har genomfört nattfastemätning på samtliga äldreboenden och sjukhus på personer över 65 år i Sörmland. 
Läs mer 

Malmkoping 4 655
 här hoppas vi att löpsedlarna ser ut i framtiden

Slutrapport om delaktighet och SIP

Utveckling av ett utvärderingsinstrument för att mäta barn och ungas delaktighet vid SIP. Det övergripande syftet med den nationella satsningen var att stärka utvecklingen av verksamheter som erbjuder personer med funktionsnedsättning insatser som bygger på bästa tänkbara kunskap. Läs mer (PDF) 

Uppföljning av FoUiS aktiviteter

Inom kort får du som deltagit i någon av FoU i Sörmlands aktiviteter och utbildningar under 2016 ett mejl med en utvärdering. Det är för att vi ska kunna utvärdera nyttan av vårt arbete.  

Brukarrevision inom Lagersbergsgårdens vård- och omsorgsboende

Läs om brukarnas egna synpunkter om sitt boende i rapporten.
Läs mer 

Strategi för stöd till anhöriga

Stödet till anhöriga ska utvecklas genom tätare samverkan mellan kommuner och landsting i Sörmland. FoUiS är med i en arbetsgrupp som har uppdraget att ta fram en länsgemensam strategi för detta. Läs mer i reportaget på NKA:s hemsida. Läs mer

IMG 0829

Cajsa Åkerholm och Anna Axberg

Nya anställda i år

Under 2017 har vi flera nya medarbetare på FoU i Sörmland, förutom Katarina Wetter Edman, som vi presenterade i förra brevet har följande anställts hos oss: Anna Axberg som jobbar med anhörigstöd, Helena Forsell som arbetar med Trygg och effektiv utskrivning samt SIP, Cajsa Åkerholm som är processledare för Palliativa rådet och Lisa Malmberg, som är forskare inom tjänstedesign.

Informationsträff om SIP för brukarorganisationer
Våren 2017
19 april, Eskilstuna
11 maj, Nyköping
13 juni, Katrineholm 
Läs mer

Psykiatrins dag västra
26 april 2017
Tema: Anhörig till någon med psykisk ohälsa (Fullbokad)
Läs mer

Nätverk ÄBIC/IBIC
26 april 2017
Nyckelpersoner i Sörmlands kommuner som arbetar med införande, implementering eller stöd i kommunernas arbete kring IBIC. Läs mer

Baskurs SIP
April -maj 2017
För medarbetare inom verksamheter i Sörmland som möter personer i behov av en samordnad individuell plan.
Läs mer

Nätverksträffar inom funktionshinderområdet
Maj 2017
För handläggare: 4 maj 
För utvecklare: 16 maj 
För chefer: 23 maj 
Läs mer

SIP-kurs för chefer
23
 maj 2017
På Malmköpings hotell
Läs mer

Kurs i LVU
30-31 maj 2017
Om lagstiftning kring omhändertagandet av barn och unga. (Platserna slut)
Läs mer

Ett hem att växa i
Juni 2017
Grundutbildning för jour- och familjehem, tre heldagar.
Läs mer

Trygg och säker utskrivning
5
 september 2017
På Elite hotell, Eskilstuna, Plenumföreläsningar, seminarier och släktskvaller
Läs mer 

Axplock FoUiS verksamhet

Om du vill läsa mer om vad vi gör på FoUiS har vi en kort sammanfattning av lite som har hänt och är på gång hos oss. Länk till PDF

Hitta FoU i Sörmland

Nu kan du hitta information om vad vi gör på FoUiS på flera ställen:

FoU i Sörmland på Facebook

@FoUiSormland på Twitter

FoU i Sörmland på YouTube  


Ansvarig Utgivare: Lena Stenbrink