FoUiS-Nytt 2017:3

Två innovationsprojekt har startat

Samarbete

Trygg & effektiv utskrivning - Förändra radikalt 
I projektet som leds av Katarina Wetter Edman, arbetar vi med de nya riktlinjerna för trygg och effektiv utskrivning i tvärprofessionella team. Syftet är att utveckla nya arbetssätt utifrån brukarens perspektiv genom att använda metoder från tjänstedesign. 
Se filmen om projektet

Förändra Radikalt
I april startade FoUiS projektet Förändra radikalt i samarbete med Oxelösunds kommun och Landstinget Sörmland. I projektet tacklas flera utmaningar gemensamt i en tjänstedesignprocess - Förändra Radikalt. Vi vet att våra resurser inte kommer räcka till i framtiden och genom att involvera brukaren kan vi säkerställa att vi använder våra resurser på ett sätt som skapar värde för brukaren. Se filmen om projektet

Utbildning av familjehemsutbildare

FoU i Sörmland har nyligen genomfört en utbildning för familjehemssekreterare. De ska i sin tur utbilda blivande familjehem för sina uppdrag att ta emot ett barn i familjen. Utbildningen genomförs i enlighet med utbildningsmaterialet Ett hem att växa i som var en del av Socialstyrelsens och regeringens satsning ”Trygg och säker vård i familjehem och på hem för vård eller boende”. Läs mer

Väl godkänt för introduktionsutbildningen i Sörmland

FoU i Sörmland genomför under perioden 2016 - 2018 på uppdrag av Länsstyrgruppen en tvåårig introduktionsutbildning för nyanställda socialsekreterare inom socialtjänstens myndighetsutövning social barn- och ungdomsvård. Läs vad deltagarna säger

Workshop ny teknik 

Workshop teknik

I april genomfördes en workshop, inspirerad av gör-det-själv-rörelsen, där seniorer fick testa olika sensorer för att öka förståelse för teknikens möjligheter och begränsningar och diskutera vad de skulle kunna användas till. Olika sensorer kan mäta exempelvis aktivitet, sömn, ljud. Workshopledare var Martin Stojanov, doktorand inom informationssystem vid institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet. Workshopen kommer att bidra till forskning inom informationssystem. Se en film om projektet

Hälsofrämjande gruppbostad

Under augusti 2016 – maj 2017 har projektet ”Hälsofrämjande gruppbostad” pågått på Carlavägens gruppbostad i Eskilstuna. Syftet är att öka hälsomedvetandet hos personer som bor respektive arbetar i gruppbostaden. Deltagarna har fått lära sig mer om hälsa, mat, näringslära och fysisk aktivitet. Personer som bor i gruppbostaden har även fått pröva på olika fysiska aktiviteter. Läs mer

Ny personal på FoUiS: Lisa Malmberg

Lisa Malmberg 2161

I april började Lisa Malmberg på FoUiS. Lisa är i botten ingenjör och har en fil Dr i design. Hon jobbar inom projektet kring införandet av de nya riktlinjerna för trygg och effektiv utskrivning, som vi nämnde högst upp i brevet. 

Ny artikel: Barns rätt som närstående - att utveckla en evidensbaserad handlingsplan

Nu har en artikel om ett projekt kring barn som närstående publicerats. Projektet genomfördes 2015-2016. 
Läs mer

Nya dokument inom missbruks- och beroendevården

Revidering av länsgemensamma riktlinjer för samverkan inom missbruks- och beroendevården samt framtagande av länsgemensam LOB-rutin har färdigställts. (Länkar nedan)

Riktlinjer för samverkan inom missbruks- och beroendevården (pdf)
Länsgemensam rutin för kommunernas hantering gällande personer som omhändertas enligt LOB (pdf)

 

På gång

Vägledarutbildning - delaktighetsmodellen: Uppstart
15 juni 2017
Uppstartsträff för chefer och blivande vägledare. Den 31 augusti hålls första träffen för blivande vägledare.
Läs mer 

Baskurs SIP
Hösten 2017
Heldagar kl 9-16
29 aug – Nyköping 
12 sep -  Eskilstuna 
19 sep – Katrineholm 
Läs mer 

Trygg och säker utskrivning - Släktträff
5 september 2017
En mötesplats för medarbetare i kommuner och landsting, som arbetar med sammanhållen vård och omsorg till sköra äldre.
Läs mer

Utbildning i MI - Motiverande intervju - i Katrineholm
20 sep 2017
I Katrineholm. Begränsat antal platser. Anmäl senast 18 aug.
Läs mer

Utbildning i ASI -Addiction Severity Index
2-3 oktober 2017
4 dagars utbildning i Eskilstuna 
Läs mer

Baskurs SIP för chefer
11 oktober 2017
Halvdag kl 13.30-16.30 i Malmköping 
Läs mer

Baskurs i riskbruk missbruk och beroende
24 -25 okt 2017
en samlad, aktuell och bred kunskapsbas kring riskbruk, missbruk och beroende
Läs mer

Att undersöka genom att fråga
8 nov - 7 dec 2017
3 dagars kurs i frågekonstruktion, insamlingsmetodik och analys av kvalitativa och kvantitativa data.
Läs mer

Utbildning i MI - Motiverande intervju - i Nyköping
15 nov 2017
I Nyköping Begränsat antal platser. Anmäl senast 6 okt.
Läs mer

Axplock FoUiS verksamhet

Om du vill läsa mer om vad vi gör på FoUiS har vi en kort sammanfattning av lite som har hänt och är på gång hos oss. Länk till PDF

Hitta FoU i Sörmland

Nu kan du hitta information om vad vi gör på FoUiS på flera ställen:

FoU i Sörmland på Facebook

@FoUiSormland på Twitter

FoU i Sörmland på YouTube  


Ansvarig Utgivare: Lena Stenbrink