FoUiS-Nytt 2017:4

Stor konferens är i hamn

Bodil Jonsson

Trygg, säker & effektiv utskrivning - Släktträff 
Konferensen tog plats på Elite Hotell i Eskilstuna och årets tema var trygg, säker och effektiv utskrivning från sjukhus. På programmet fanns plenumföreläsningar, seminarier och släktskvaller. Intresset var stort drygt 300 personer deltog på konferensen. Läs mer

Marina Arkkukangas - ny doktor på FoU i Sörmland

Marina Spikar 0527

Den 9 juni 2017 disputerade Marina Arkkukangas i ämnet vårdvetenskap. Forskningen handlar om träning i fallförebyggande syfte med stöd för beteendeförändring hos äldre personer som bor hemma.
Läs mer om Marinas forskning
Se filmen där Marina berättar om sin forskning

Forskardag för allmänheten

Forskardag Giraffen Pa Torget 2675

Den 15 september genomförde FoU i Sörmland i samarbete med FoU-centrum en forskardag för allmänheten, på Fristadstorget i Eskilstuna. Under dagen berättade sex forskare om forskningen de bedriver för att öka välbefinnandet och förbättra vård och omsorg. En av dem var Marina Arkkukangas från FoU i Sörmland. Under dagen "gick" även vårdroboten Giraffen, runt på torget och visade upp sig. 

Förändra Radikalt - finaldags

I april startade FoUiS två innovationsprojekt. I projekten tacklades flera utmaningar med hjälp av tjänstedesignprocessen - Förändra Radikalt. I vinter är det dags för finaler i båda projekten. Läs mer

Populära MI-utbildningar

Intresset för årets MI-utbildningar har varit stort, båda tillfällena blev snabbt fulla och reservlistorna växte. Därför erbjuder vi nu ytterligare en utbildning i Eskilstuna redan i April 2018. Läs mer (skrolla ned)

Länsgemensam strategi i samverkan för stöd till anhöriga

Nämnden för Samverkan kring socialtjänst och vård beslutade den 8 september 2017 att anta länsgemensam strategi för stöd till anhöriga samt att ge länsstyrgruppen i uppdrag att arbeta vidare med samverkansuppdragen i den beslutade länsgemensamma strategin. Läs mer

Arbete med nattfasta hela dagen

Nutritionsrådet i Sörmland har vid flera tillfällen kartlagt tiden för nattfasta på särskilda boenden i länet. Vi har intervjuat personalen på Ängsgården i Trosa och i filmen nedan berättar de om hur de har lyckats sprida ut måltiderna över dygnet och minska tiden för nattfasta.

Nya rapporter och redovisningar

Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården
–  Baslinjemätning vecka fem och sex, 2017
Rapport 2017:1 

På gång

Palliativa rådets utbildningseftermiddagar
Oktober - november 2017
Temat för utbildningarna är palliativ vård och anhörigperspektivet. Läs mer

Baskurs i riskbruk missbruk och beroende
24 -25 okt 2017
en samlad, aktuell och bred kunskapsbas kring riskbruk, missbruk och beroende
Läs mer

Vägledarutbildning - delaktighetsmodellen
25 okt 2017
Avslutningsträff för chefer och blivande vägledare
Läs mer

Nätverksträff funktionshinder
November 2017
För chefer: 14 nov  13-16
För utvecklare: 15 nov  13-16
För handläggare: 30 nov 13-16 Läs mer

Baskurs SIP
Höst-vinter 2017
Heldagar kl 9-16
20 nov – Nyköping 
14 dec – Katrineholm
19 dec – Eskilstuna
Läs mer

Utbildning i MI - Motiverande intervju - i Nyköping
15 nov 2017
I Nyköping Fullt, men nya datum kommer inom kort.
Läs mer

Final Trygg & effektiv utskrivning - Förändra Radikalt
22 nov 2017
Teamen, som består av representanter från slutenvård, primärvård och kommunal omsorg, har arbetat med att ta fram nya lösningar och arbetssätt från ett personcentrerat perspektiv. Läs mer

Psykiatrins dag norra
23 nov 2017
I Eskilstuna, årets tema är stigmatisering kring psykisk ohälsa. Läs mer

Final Förändra radikalt
6 dec 2017
I Eskilstuna om tjänstedesign i offentlig sektor Läs mer

Axplock FoUiS verksamhet

Om du vill läsa mer om vad vi gör på FoUiS har vi en kort sammanfattning av lite som har hänt och är på gång hos oss. Länk till PDF

Hitta FoU i Sörmland

Nu kan du hitta information om vad vi gör på FoUiS på flera ställen:

FoU i Sörmland på Facebook

@FoUiSormland på Twitter

FoU i Sörmland på YouTube  


Ansvarig Utgivare: Lena Stenbrink