FoUiS-Nytt 2017:5

Flera bra idéer genom innovationsprojekt

Grupp 3294

Finalen av tjänstedesignprojektet Trygg och effektiv, som har jobbat med de nya riktlinjerna för trygg hemgång, ägde rum på Elite Hotell i Eskilstuna en 22 november. De som var på plats fick ta del av deltagarnas redovisningar samt föreläsningar inom området innovation och tjänstedesign. Läs mer
Se filmen med deltagarkommentarer

Baskurs i riskbruk, missbruk och beroende

Den 24-25 oktober genomfördes den årliga baskursen. Som vanligt belystes ämnet utifrån brukarperspektiv, anhörigperspektiv, verksamhetsperspektiv och forskningsperspektiv. Läs mer
Se filmen som sammanfattar dagen

Alla känner nån – stigma kring psykisk ohälsa

IMG 3566

Psykiatrins dag 2017 hade temat ”Alla känner någon” bjöd på insikter från stigmaforskaren Lars Hansson, Mårten Jansson från NSPH samt Linus Thörnblad, som berättade om sina personliga erfarenheter.  
Läs mer

Samverkansråd i Sörmland

Sedan hösten 2017 hör samverkansråden till FoU i Sörmland. De ska utgöra en hållbar struktur för samverkan mellan huvudmännen och inom respektive fokusområde verka för likvärdig vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap. 
Läs mer

Forskning pågår - app för fallförebyggande träning

FoUiS deltar just nu i utvecklingen av en app för fallförebyggande träning. Är vi mogna att ta steget vidare och använda oss av teknik i det fallförebyggande arbetet?

Tillsammans för en ny och nära vård

Den 28 nov bjöd SKL in till en inspirationsdag på temat Tillsammans för en Nära Vård med anledning av den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som träder i kraft 1 jan 2018.  Under eftermiddagen leddes 200 deltagare från kommuner och landsting i en workshop med Katarina Wetter Edman, FoUiS, tillsammans med 9 tjänstedesigncoacher från Landstinget Värmland, SLL, Oxelösund och FoUiS och Landstinget Sörmland. Temat var trygg och effektiv hemgång, med syfte att inspirera till ökad samverkan och att ge verktyg för personcentrering genom tjänstedesign.    
Läs mer och se filmer

Introduktionsprogram för socialsekreterare
i den sociala barn- och ungdomsvården i Sörmland

Introduktionsprogrammet består av två delar: introduktionsutbildning och yrkeshandledning. Sedan starten 2016 har Rosie Ansved ansvarat för programmet. Nu avslutar hon sin tjänst på FoUiS, och lämnar över ansvaret för utbildningsdelen till Linda Hedqvist. Handledningen kommer att ledas av Fanny Marell och kontaktperson för den delen är Cecilia Moore. (se delrapport nedan).

Nya rapporter och redovisningar

Utvärdering av länsgemensamt introduktionsprogram 
- delrapport 2015 - 2017
Rapport 2017:2 

Ny personal - Linda Hedqvist

Linda 3878

Linda är socionom och arbetar som teamledare på Familjerättsenheten, Eskilstuna. På FoUiS ansvarar hon för introduktionsutbildningen (se ovan). Linda har, sedan starten av introduktionsprogrammet, föreläst om Barns behov i centrum, som är ett handläggnings- och dokumentationssystem för utredning och uppföljning av insatser inom den sociala barn- och ungdomsvården. Det kommer hon att fortsätta med.


Lär känna våra medarbetare här

Du följer väl oss även på sociala media? Nu har vi även Instagram. Se länkar i högerspalten.

På gång

Yrkeshandleding för socialsekreterare
18 jan 2018
För socialsekreterare som gått introduktionsutbildning.
Läs mer

Utmanande beteende – utmanande verksamhet
31 jan 2018
På Odd Fellow, Eskilstuna. För Chefer och medarbetare som arbetar enligt LSS.
Läs mer (PDF)

Introduktionsutbildning för nyanställda socialsekreterare
6 mars 2018
4x2 heldagar. Läs mer

Grundkurs om utvecklingsstörning
8 mars 2018
Mars-maj 2018, fem heldagar. Läs mer

Länsseminarium – nationella riktlinjer 
9 mars 2018
Om Vård och omsorg vid demenssjukdom. Läs mer (pdf)

Länk till kalendariet

Pst! Du följer väl oss även på sociala media? 

FoU i Sörmland på Facebook

@FoUiSormland på Twitter

FoU i Sörmland på YouTube  

FoU i Sörmland på Instagram


Axplock FoUiS verksamhet

Om du vill läsa mer om vad vi gör på FoUiS har vi en kort sammanfattning av lite som har hänt och är på gång hos oss. Länk till PDF


Vi på FoUiS önskar dig en fin julledighet och ett gott nytt år!


Ansvarig Utgivare: Lena Stenbrink