Övriga Nyheter

Tidig upptäckt, tidiga insatser och samverkan

Tidig upptäckt, tidiga insatser, samverkan mellan verksamheter och ett hänsynstagande till både familjens och individens behov. Det är några av nyckelfaktorerna när det gäller att erbjuda ett bra och effektivt stöd till barn under svåra uppväxtförhållanden, visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida  


UTBILDNING: Men lyssna då – Brukarråd och delaktighet för personer med psykisk ohälsa

Katrineholm den 31 augusti 2016

Ladda ned inbjudan till Brukarråd och delaktighet

Direktlänk till anmälningsformuläret


Ny webbsida för anhöriga

Riddargatan 1 är en enhet inom Beroendecentrum Stockholm och knuten till Centrum för Psykiatriforskning. Riddargatan 1 är förutom en mottagning, också ett kunskapscentrum för utbildning och information inom alkoholområdet, riktat till vårdpersonal och andra intressenter. Här bedrivs även forskning och utveckling av nya behandlingsmetoder för alkoholproblem.

Riddargatan 1 startade upp anhörigstödet den 16/11

anhorigstodet.se


Populärvetenskaplig webbplats

popNAD är en populärvetenskaplig webbplats för forskning inom alkohol- och drogområdet. Här hittar ni mer lättillgängliga forskningsresultat. Webbplatsen ligger under Nordens Välfärdscenter:

http://www.nordicwelfare.org/popNAD/?id=1643


Vart går du – Quo Vadis?

Vart går du – Quo Vadis? – var frågan som belystes och diskuterades på konferensen ”Narkotikapolitiken och missbrukets vardag” i Stockholm den 15-16 oktober 2015 med Rainbow Sweden som arrangör. Intressanta föreläsningar och givande möten under dessa dagar. Ta del av PP-presentationerna här:

http://www.rainbowsweden.com/quo-vadis-konferens-2015/

SVT Forum filmade hela konferensen och olika avsnitt av konferensen visas under de kommande veckorna.