Rapporter

En FoU Rapport är ett arbete som är forskningsinriktat och innehåller en mera omfattande teoretisk och metodisk ansats och resultatanalys och därmed publiceras som en Rapport.

ÅR 2017

Utvärdering av länsgemensamt introduktionsprogram - delrapport
2015 - 2017
Rapport 2017:2 - kommer inom kort

Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården
–  Baslinjemätning vecka fem och sex, 2017
Rapport 2017:1

Externa rapporter

Brukarrevision inom lagersbergsgårdens vård- och omsorgsboende(pdf) 

År 2016

Utveckling av ett utvärderingsinstrument för att mäta ban och ungas delaktighet vid SIP
– Slutrapport: Sammanfattar projektet som pågått januari 2014 – juni 2016. Två delrapporter har tidigare publicerats.
Rapport 2016:3

Behov och förutsättningar för att utvärdera delaktighet vid samordnad planering och upprättande av SIP – samordnad individuell plan
– Delrapport 2: Kartläggning av förutsättningar för systematisk uppföljning av delaktighet vid samordnad individuell planering för barn och unga med utvecklingsstörning
Rapport 2016:2

Informationskanaler mellan brukare och politiker
– Diskussionsunderlag, Rapport från pilotstudie
Informationskanaler mellan brukare och politiker

Hälsan i Sörmland
Statistikrapport 2016:1 

Barnens rätt till information
– Redovisning av vårdpersonalens svar på öppna frågor i projektet ”Barns rätt som närstående i palliativ vård”
Projektrapport 2016:1 

År 2015

Nattfastemätning i Sörmland 2014

En kartläggning av nattfastan för äldre vid särskilda
boenden och på sjukhusen i Sörmland
Författare: Nutitionsrådet Sörmland
Rapport 2015 Extern

Barn och ungas delaktighet och inflytande vid planering av insatser

Delrapport 1: Kunskapsläge kring delaktighet vid samordnad individuell planering för barn och unga med utvecklingsstörning
Delrapport 1 Barn och ungas delaktighet och inflytande vid planering av insatser 2015:1

Äldre i Sörmland
Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2014
Kvalitetsuppföljng 2015:1

En Kulturell buffé för hälsan
- Fokusgruppsutvärdering av pilotprojektet "Kultur på recept" på VC Strängnäs
Utvärderingsrapport 2015:1

 

Vill du veta mer?

Lena Stenbrink
Kommunikatör
016-541 40 32
Carina Forsman Björkman
FoU-chef
016-541 40 31
0703-48 87 09