2007

Specifik omvårdnad för personer med beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) - en utvärdering av ett tvåårigt utvecklingsprojekt 
Rapport 2007:3
Författare: Siw Hansson
Ladda ner rapporten här »

Sjukgymnasters syn på smärtproblematik hos äldre inom kommunal äldreomsorg
En enkätstudie
Rapport 2007:2
Författare: Sara Gustafsson
Ladda ner rapporten här »

Uppsökande verksamhet bland äldre i Eskilstuna och Strängnäs
En projektbeskrivning
Rapport 2007:1
Författare: Lisbet Dahlberg, Eva Johansson och Anna-Maarit Tiirkonen
Ladda ner rapporten här »

Dagverksamhet för demenssjuka i Vingåkers kommun
Rapport 2006:3
Författare: Sara Ohlsson
Ladda ner rapporten här »

En Modell för regelbunden uppföljning av äldres läkemedelsbehandling
Symtomskattning och läkemedelsgenomgångar på distans - ett pilotprojekt vid Björntorps äldreboende och demensboend i Oxelösund
Rapport 2006:2
Författare: Ingrid Schmidt
Ladda ner rapporten här »

Förbättrat stöd för personer med demens i eget boende
- utvärdering av ett utbildningsprogram för hemtjänsten i Flens kommun
Rapport 2006:1
Författare: Sofia Kialt
Ladda ner rapporten här »