Rapporter 2008

Sjuksköterskans autonoma legitimationsgrundande funktion utifrån aspekten att ansvara för omvårdnaden

-en beskrivning av hur sjuksköterskor på särskilda boenden uppfattar den.
Författare: Eija Göransson
Rapport 2008:2

Gå till utbildning är en sak, men vad händer sedan i den praktiska yrkesvardagen?
Vårdpersonalens uppfatting av lärandet och tillämpning av kunskaper efter fortbildning
Författare: Annika Sjöberg
Rapport 2008:1