Rapporter 2010

Hälsofrämjande arbete bland äldre personer i Eskilstuna kommun
En slutrapport
Författare: Eva Johansson och Lena Pettersson
Rapport 2010:4

"Ibland kan man ju känna sig som en kameleont"
En studie om hur personer med lindrig utvecklingsstörning och personal ser på det stöd som ges på serviceboenden
Författare: Christine Jonsson och Linnéa Ericson-Wik
Rapport 2010:3

Brukarorganisationernas syn på ICF som arbetsredskap
- och dess betydelse för erkännande och omfördelning
Författare: Lena Talman
Rapport 2010:2

Patientsäkerhet och diabetes
En studie om utbildningsbehov och förbättringsåtgärder inom hemtjänst och särskilda boenden
Författare: Synnöve Ödegård
Rapport 2010:1