Rapporter 2011-2012

År 2012

Ekeby - ett steg på vägen
Utvärdering av Ekebyvägen rehabiliteringsboende
Författare: Kari Jess
Rapport 2012:2 »

År 2011

Salutogent ledarskap

Jag har mer resurser att ge än vad jag har möjlighet att ge…
Författare: Maria Lund och Helena Lundin
Rapport 2011:2

Samsjuklighet

Riskfaktorer för metabolt syndrom vid psykisk sjukdom
Författare: Karolina Liljeholm och Alma Shafiee
Rapport 2011:1