2013 - 2014

År 2014

Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande" i Eskilstuna kommun
Författare: Eva Johansson och Eva Pettersson
Utvärderingsrapport 2014:2

Utveckling av stödet till anhöriga i Strängnäs kommun
Rapport 2014:2

Att åstadkomma förändring
Utbildningsrapport 2014:1

Hälsan i Sörmland – Äldre
Författare: Hans Eriksson
Statistikrapport 2014:1 >>

Sörmlands hemsjukvård i förändring
- En utvärdering efter huvudmannaskapsändringen

Författare: Emme-Li VIngare, Hans Eriksson, Õie Umb Carlsson
Utvärderingsrapport 2014:1

Motverka psykisk ohälsa bland äldre med gruppverksamhet?

– en pilotstudie vid Malmköpings vårdcentral

Författare: Ulla Beijer
Rapport 2014:1 >>

Slutrapport: fallpreventions-projekt 2007-2012 i samverkan med Sörmlands kommuner och landsting. 
Ladda ned slutrapporten 

En FoU Rapport är ett arbete som är forskningsinriktat och innehåller en mera omfattande teoretisk och metodisk ansats och resultatanalys och därmed publiceras som en Rapport.

År 2013

Näckrosprojektet - kompetensutveckling för samverkan och brukarinflytande
Författare: Emme-Li Vingare
Rapport 2013:3 >>

Införandeprocessen av ICF inom vård-och omsorgsförvaltningens handikappomsorg - en processutvärdering
Författare: Lars Olsson
Rapport 2013:2

Utvärdering av Sörmlands arbete med att skapa förutsättningar för att främja äldres hälsa 
Författare: Maria Bennich
Rapport 2013:1