FOU Logotyp

Anmälan till träffar för erfarenhetsutbyte inom funktionshinderområdet våren 2021

Här kan du anmäla dig till träffar för erfarenhetsutbyte inom funktionshinderområdet våren 2021.

Under punkt 8 i formuläret kan du fylla i nummer för den eller de frågor som du vill diskutera. Beskrivningar och numreringar av frågorna hittar du via länkarna. Ange max tre nummer. De frågeställningar som flest väljer tas upp på agendan. Du kan även ange egna frågeställningar i fritextrutan.

>Frågeförslag för utförare(pdf)
>Frågeförslag för myndighet(pdf)

Fyll i alla fält och var extra noga med din e-postadress, så kommer en kopia på din anmälan till e-posten. Den fungerar som ett kvitto på din anmälan.

Läs om hur vi hanterar dina uppgifter på: www.fou.sormland.se/om-fouis/gdpr


FoUiS-nytt är FoU i Sörmlands nyhetsbrev som kommer ca 4-5 ggr/år.


Lyssna på FoU-podden!