FOU Logotyp

Anmälan till träff för erfarenhetsutbyte inom funktionshinderområdet hösten 2021

Här kan du anmäla dig till träff för erfarenhetsutbyte inom funktionshinderområdet fredagen den 26 november 2021 kl 9 -15.

Under punkt 8 i formuläret kan du fylla i nummer för den eller de frågor som du vill diskutera. Beskrivningar och numreringar av frågorna hittar du via länkarna. Ange max två nummer. De frågeställningar som flest väljer tas upp på agendan. Du kan även ange egna frågeställningar i fritextrutan.

>Frågeförslag för myndighet(pdf)

Fyll i alla fält och var extra noga med din e-postadress, så kommer en kopia på din anmälan till e-posten. Den fungerar som ett kvitto på din anmälan.

Läs om hur vi hanterar dina uppgifter på: www.fou.sormland.se/om-fouis/gdpr
Det blir troligtvis ett hybridmöte, men om det inte går gäller majoritetsbeslut.


FoUiS-nytt är FoU i Sörmlands nyhetsbrev som kommer ca 4-5 ggr/år.


Lyssna på FoU-podden!