FOU Logotyp

Covid-19 - ett incitament för att öka takten i digitaliseringsarbetet?

Det är dags att börja tänka på tiden efter Covid-19 och hur digitalisering kan öka vård- och omsorgskapaciteten. Digitalisering måste stå högst upp på den strategiska agendan efter pandemin, menar två debattörer i Dagens Samhälle.

Eva Franzén, direktör för Nordens välfärdscenter, och Peter Berggren, områdeschef för Närsjukvården Södra Lappland, skriver i Dagen Samhälle om vikten av att intensifiera arbetet med digitalisering inom vård och omsorg. En sådan strategisk satsning skulle inte bara innebära att vi klarar den så välkända demografiska utmaningen, utan också göra att vi kommer stå bättre rustade inför nya okända utmaningar för vår folkhälsa. Den stora delen i ett sådant arbete, påpekar artikelförfattarna i likhet med många andra, handlar inte om teknik utan om kultur- och ledarskapsfrågor. Läs hela debattartikeln på Dagens Samhälle: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/tjugo-procent-ar-teknologi-resten-ar-kultur-och-ledarskap-32162

Andra har gett uttryck för liknande tankegångar kring hur Covid-19 kan komma att påverka och fungera som en katalysator för digitaliseringen av flera samhällssektorer, inte minst inom vård och omsorg. Investorägda digitaliseringsaktören Platform24 Healthcares vd Jacob Stedman menar i en intervju i publikationen Digital hälsa att digitala och delvis automatiserade vårdguider kan frigöra tid för vårdpersonal som annars går till att svara på frågor kring Covid-19 (artikeln i Digital hälsa är låst men omnämns bl a av DI: https://www.di.se/nyheter/coronapandemin-en-katalysator-for-okad-digitalisering/). Peter Hellgren, VD för it-företaget Consid, menar i en debattartikel i Teknikens Värld (https://www.nyteknik.se/opinion/dags-att-se-framat-vi-behover-en-ny-handlingsplan-for-digitalisering-6994579) att coronakrisen å ena sidan tvingat fram digitaliseringsframsteg men att det samtidigt behövs en ny nationell handlingsplan för digitaleringsarbetet som tar hänsyn till de framsteg som faktiskt gjorts under krisen.