FOU Logotyp

Dags att återta den digitala kontrollen?

Ersätt konsultjättarna med egen expertis inom digitalisering och systemutveckling. Det föreslår läkare och professor Lars L Gustafsson i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Behovet av nya digitala system som journalsystem inom vården innebär miljardinvesteringar. Professor Lars L Gustafsson menar att den digitala transformationen är skakig, konsultberoende och ofta görs utan hänsyn till sjukvårdens komplexa processer. Gustafsson föreslår fyra åtgärder för att uppnå en "verksamhetsunik och kontinuerlig digitalisering":

1. Utvecklings- och forskningsprogram för digitalisering

2. Statliga föreskrifter kring vårdens digitalisering

3. Medicinsk ledning, egen teknisk kompetens, obundenhet och kostnadskontroll

4. Regionerna bör vårda välfungerande informationssystem

Läs debattartikeln i sin helhet på SvD: https://www.svd.se/dumpa-konsultjattarna--aterta-digitala-kontrollen