FOU Logotyp

Nyhetsbrev 4: Kompetenscenter Välfärdsteknik

Nu är det fjärde nyhetsbrevet från Kompetenscenter Välfärdsteknik publicerat. 

Detta nummer av nyhetsbrevet bjuder på SKRs film om välfärdsteknik samt intressanta reportage om bland annat digitala livsberättargrupper för seniorer i Uddevalla och digitalt stöd för seniorer i Borås. Som vanligt presenteras även ett par medarbetare i Kompetenscentret. Det ges även en del tips för events, bland annat: webbinarium om informationssäkerhet inom äldreomsorgen, upphandling av välfärdsteknik och om man får använda kamera inom äldreomsorgen. För att läsa mer om eventen eller hela nyhetsbrevet, se Nr 4: Film - Blir äldreomsorgen omänskligare med digitalteknik? & digitalt studiebesök i Övertorneå (editnews.com)

Det är även möjligt att prenumerera på nyhetsbrevet. 

Eller gå in på SKRs hemsida och läs mer om Kompetenscentret: Kompetenscenter välfärdsteknik - SKR