FOU Logotyp

Internationell kvinnodag och RSS Kvinnofrid

Igår var det den internationella kvinnodagen. En dag som tyvärr fortfarande är väldigt viktig. Från början handlade dagen i första hand om kvinnlig rösträtt. Nu handlar den om kvinnors rättigheter och livsvillkor i stort. I livsvillkor ingår förstås också utsatthet för våld och trots att även män kan vara våldsutsatta och kvinnor förövare, är det en stor övervikt av manliga förövare som utsätter sina nära för våld. Statistiskt sätt utsätter män även kvinnor och barn för grövre våld.

En kvinna med ett barn sitter hopkurade i en soffa, i förgrunden står en man med knuten näve, från Adobe stock

RSS Kvinnofrid

Ett av områdena vi arbetar med på FoU i Sörmland är satsningen RSS Kvinnofrid. RSS betyder regional stöd och samverkansstruktur för socialtjänsten. Just nu pågår diskussioner om hur det sista året av satsningen ska bli meningsfullt för Sörmland. Det är särskilt viktigt eftersom utvecklingsmedel, till bland annat kompetenshöjning och utveckling av arbetet som under många år utgått till kommuner och region, inte längre kommer att utbetalas. Det krävs att arbetet prioriteras, och då det finns många utvecklingsområden är det en svår prioritering att göra. I Sörmland och Sverige i stort förekommer fortfarande situationer där det är utmanande för barn:

  • När barn måste flytta och förlora tryggheten i en vardag på förskola och skola, därför att de och deras förälder (oftast mamman) utsätts för våld av en närstående (oftast en pappa eller styvpappa). Den som utövar våld får däremot vara kvar i sin vardag.
  • När förövare tycker att andras liv, hälsa trygghet och integritet är mindre värda, oavsett om det handlar om ekonomisk kontroll, sexuella övergrepp eller begränsningar i vem man får träffa och hur.

Det är också fortfarande så att:

  • Människor dör till följd av våld i nära relation.
  • Det finns maskulinitet som inte främjar närhet, öppenhet, omsorg och ömsinthet, utan lär pojkar och män att bli personer som löper större risk för ensamhet och i värsta fall suicid.  

Våld en aktualiserad fråga

Tyvärr är våldsfrihet och frihet från sexuellt våld fortfarande en utopi, men att frågan uppmärksam är ett steg i rätt riktning. Under senare tid har bland annat diskussionen kring ”snippadomen” och uppdrag gransknings serie om hårt sex gjort att sexuell våldsutsatthet blivit aktualiserat. Det pågår också arbeten som strävar framåt, några exempel på det är att:

  • Välfärd och folkhälsa i regionen kommer att starta ett samverkande projekt för bland annat kompetenshöjning gällande samtycke.
  • I Sörmland finns nu en samverkan som kan leda till att fler skolor än Vingåker och Flen, under nästa läsår, får ta del av Safe Selfie Academy, som är ett arbete för ökad kunskap för skolelever om bland annat våld på nätet.
  • Kompetenscentrum för våld gör ett fantastiskt arbete med att höja kompetensen i regionen och genom Teamet för sexuellt våldsutsatta finns förutsättningar att hjälpa utsatta.

Det som också är hoppfullt är att tidigare års satsningar på kompetensutveckling och arbete mot våld har resulterat i många bra initiativ och satsningar.  Som bland annat material från BRÅ, MY, Nationellt centrum för kvinnofrid, Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck och Socialstyrelsen.

Det är också hoppfullt med alla fantastiska människor som arbetar med frågor om lika värde och våldsfrihet i kommuner, regionen och i andra verksamheter.

Några länkar till dig som vill läsa mer: