FOU Logotyp

SKR fortsätter att finansiera Kompetenscenter välfärdsteknik

Kompetenscenter Välfärdsteknik har varit en nationell satsning som genomförts under åren 2020-2022 via SKR. Syftet med kompetenscentret har varit att på olika sätt stödja Sveriges kommuner med att utveckla äldreomsorgen med hjälp av välfärdsteknik och digitala metoder.

Läs mer om Kompetenscenter VFT här: Kompetenscenter välfärdsteknik | SKR  

Regeringen har nu beslutat att ge SKR i uppdrag att fortsätta driva kompetenscenter även under år 2023, se följande pressmeddelande: Regeringen ökar stödet till nationellt kompetenscentrum för välfärdsteknik - Regeringen.se, se även komptenscenter VFTs senaste nyhetsbrev Nr 24 (editnews.com)

Nu är en ny överenskommelse tecknad mellan Socialdepartementet och SKR. Det innebär att kompetenscentret kommer att fortsätta erbjuda olika former av stöd till kommunerna även under år 2023. Eva Sahlén, som är samordnare för kompetenscentret, säger att satsningen under år 2023 innebär att “större delen av den nationella stödfunktionen behålls, men att det tyvärr inte finns några medel att rekvirera för kommunerna och inte heller några resurser till modellkommuner. Vi håller för närvarande på att bemanna kompetenscentret med nya projektledare. Stödet kommer till stora delar att vara likartat det vi erbjudit tidigare år.

Utgångspunkten för vårt arbete kommer att vara kommunernas behov, men jag bedömer att ett fokus kommer att ligga mer på att stödja kommuner i att på bredden verkligen införa digitala lösningar, inte att man stannar vid piloter.

Under pandemin har vi inte kunnat besöka kommuner och de har inte kunnat ta emot oss. Nu kommer vi att kunna erbjuda olika former av coachning utifrån kommunernas behov och då även göra besök i kommuner”

Läs mer om vad kompetenscenter välfärdsteknik erbjuder under år 2023 här:

https://skr.se/skr/