FOU Logotyp

Samlad information om Covid-19

Bild på covid-19

Här samlar vi information, från olika verksamheter och organisationer, om det nya coronaviruset.

Information om coronavirus covid-19 till personal

Specialpodd: Covid -19 och särskilda boenden för äldre

Det senaste avsnittet av podden På djupet handlar om hur Covid-19 spreds på särskilda boenden för äldre under våren 2020. Vad låg bakom den dramatiska utvecklingen? Vad har vi lärt oss? Och hur kan de särskilda boendena förbereda sig för att hantera covid-19 framöver? Samtalet leds av Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell. >Läs mer

Centrum för epidemiologi

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin har tagit fram tre prognoser om kort- och långsiktiga effekter för hur coronapandemin påverkar folkhälsan.

>Coronapandemin och alkoholvanor (pdf)
>Coronapandemin och narkotikabruk (pdf)
>Coronapandemin och psykisk hälsa (pdf)

E-utbildningar om Covid-19

Karolinska Institutet på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram två e-utbildningar kring Covid-19. Syftet är att ge kunskap för att förhindra spridning av covid-19. >Länk till utbildningarna

Folkhälsomyndigheten

Här hittar du vanligafrågor och svar om Coronaviruset >Länk till folkhalsomyndigheten.se
>Senaste rapporterna på Folkhälsomyndigheten

Inera

Vetenskaplig information gällande covid-19 >Läk till inera.se

Krisinformation.se

Så pratar du med barn om coronaviruset >krisinformation.se

Kunskapsguiden

Kunskapsguidens nyhetsbrev med information om coronavirus covid-19 >Nyhetsbrevet

Nationell plattform för fysioterapeuter om Covid-19

Plattformen är ett samarbete mellan universiteten, universitetssjukhusen, förbundet Fysioterapeuterna och sektionen andning och cirkulation i Sverige. >Länk till plattformen

NCK- Nationellt centrum för kvinnofrid

På NCK:s kunskapsbank finns en sida som samlar länkar till andra myndigheters arbete mot våld under coronapandemin.>Länk till nck.uu.se

NKA - för anhöriga

NKA har samlat information och länkar som kan vara till nytta för dig som är anhörig och personal. >Länk till nka.se

Socialstyrelsen

Vi behöver alla hjälpas åt för att bromsa smittspridningen av covid-19. Här hittar du samlad information och stöd till dig som arbetar i vård och omsorg samt Socialstyrelsens roll i arbetet mot viruset. >www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/

Covid-19 stöd till daglig verksamhet och LSS-bostäder är nu (24/2) publicerade på Socialstyrelsens webb.
>Daglig verksamhet
>LSS-bostäder

Är det tillåtet att införa besöksförbud i en bostad enligt LSS? Du hittar frågor och svar på socialstyrelsens sida. >Frågor och svar med anledning av covid-19

För personal inom socialtjänsten >Information om coronavirus covid-19 till personal inom socialtjänst

>Affisch till personal på äldreboenden

Den 26 mars publicerade Socialstyrelsen "Arbetssätt vid LSS bostäder" samt ett material som Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, FUB, Autism/Aspergerförbundet och SKR tagit fram angående "Att prata om corona med personer som har intellektuell funktionsnedsättning/autism"

>Prata om corona med intellektuellt funktionsnedsatt el autism
>Socialstyrelsens arbetssät covid-19 bostad särskild service för vuxna
>Länk till www.socialstyrelsen.se
>Checklista framtagen för att hindra smittspridning i äldreboende.

Samverkanswebben

Informationsmaterial om coronaviruset (covid-19) med bilder och på andra språk. Materialet fylls på löpande. >Länk till samverkanswebben

SKR

SKRs Information för kommuner och regioner med länkar kring kommuners och regioners arbete >Länk till skr.se

Viktigt att socialtjänsten hittar arbetssätt som fungerar på sikt

En viktig del av socialtjänstens arbete utgörs av det fysiska mötet. Men hur gör man för att minimera risken för smitta? SKR har tagit fram ett stöd för att trygga den fysiska kontakten i tider av corona. >Länk till Socialtjänstbloggen

Vårdgivare i Skåne

På den här sidan finns många affischer på både svenska och andra språk om att minska smittspridning. >Vardgivare.skane.se

 


Tillgänglig/lättförståelig information

>länk till sidan

Bildstöd och film
>Länk till sidan med Bildstöd