FOU Logotyp

Bildstöd och film

Här samlar vi tips om bildstöd och filmer som verksamheter inom kommuner och Regionen kan använda för att underlätta för brukare/patienter att lättare förstå och kommunicera kring olika situationer som kan uppstå utifrån exempelvis Covid-19.  Vissa bildstöd är framtagna av verksamheter i Sörmland medan andra bildstöd är framtagna av verksamheter/aktörer i övriga Sverige. 

Om du har tagit fram ett bildstöd som du vill sprida och önskar ska läggas upp här kan du mejla marie.wallin@fou.sormland.se

Bildstöd om vaccinering

Dart har tagit fram flera bildstöd och samtalsstöd kring vaccinering mot Corona. >Länk (scrolla ner ned på länkad sida för att se alla) 

Habilitering & Hälsa Region Stockholm har även tagit fram ett bildstöd om vaccinering. >Länk

Informationsfilm om Corona för personer med IF

Myndigheten för delaktighet har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksförbundet FUB tagit fram filmen Information om coronaviruset riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning. >Länk till filmen

Munskydd och visir

Två bildstöd framtagna av Camilla Ehrlund på Eskilstuna kommun:

>Använda munskydd
>Munskydd och visir 

Skyddskläder vid smitta

Camilla Ehrlund, som är utvecklare inom AKK område funktionshinder vid Eskilstuna kommun, har tagit fram fyra bildstöd kring hur personal kan se ut om en person har misstänkt smitta. Två av bildstöden är utifrån covid-19 smitta, varav ett bildstöd kan kompletteras med bilder på personalen. De övriga två är utifrån annan smitta än Covid-19, varav ett av bildstöden kan kompletteras med bilder på personalen.

>Skyddskläder vid covid-19
>Skyddskläder vid smitta
>Så här kan personalen se ut om du är sjuk i covid-19
>Så här kan personalen se ut om du är sjuk och smittar

Vid sjukhusbesök och smitta

Habiliteringen vid Region Stockholm har tagit fram bildstöd som kan vara bra att använda sig av om en enskild har misstänkt smitta och behöver sjukhusvård.

Exempelvis finns det bildstöd för:

  • Provtagning >bildstöd om provtagning
  • Ett kort kring hur den enskilde kommunicerar, att ta med vid exempelvis sjukhusbesök. Den enskilde kan fylla i kommunikationskortet tillsammans med kontaktpersonal och/eller anhörig. Viktigt att veta om mig när jag behöver akutsjukvård
  • Kommunikationsstöd (samtalskarta) vid intensivvård >Länk till bildstödet

Du hittar bildstöden på >habilitering.se

Samverkanswebben Sörmland

Informationsmaterial om coronaviruset (covid-19) med bilder och på andra språk. Materialet fylls på löpande. >Länk till samverkanswebben

Om Förändringar i vardagen

Om Corona

  • Bild ovan från Camilla Ehrlund, som är utvecklare inom AKK, område funktionshinder, vid Eskilstuna kommun och har tagit fram ett bildstöd.>Bildstödet (pdf)
  • Webbplatsen Papunet har tagit fram nedanstående bildstöd om Corona viruset: >Bildstöd från Papunet (pdf)
  • Västra Götalandsregionen  - DART har tagit fram Material och tips på tillgänglig information och bildstöd om coronaviruset >länk till vregion.se

Kommunikationsstöd vid intensivvård >Länk till bildstödet

De har även tagit fram fler länkar som är användbara vid corona. >Fler länkar på habilitering.se

Hygien