FOU Logotyp

Goda exempel

Här samlar vi tips som verksamheter inom kommuner och Region har tagit fram och vill dela med sig av för erfarenhetsutbyte. Vissa tips på material som delats i SKRs nationella nätverk finns också med. Vid träffarna för erfarenhetsutbyte inom funktionshinder (vår 2020) framkom det önskemål om en digital plattform för erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning kring material utifrån Covid-19, utöver det material som finns på samverkanswebben.

>Länk till samverkanswebben

Om du har tagit fram en process, rutin, eller informationsmaterial som du vill dela med dig av för erfarenhetsutbyte kan du mejla marie.wallin@fou.sormland.se

Positionering, mobilisering för underlättande av andning - Film

Eskilstuna kommun har tagit fram tre filmer kring positionering och mobilisering för att underlätta andning och rehabilitering vid misstänkt eller bekräftad smitta av Covid-19. Filmen publicerades 29 april 2020 på Youtube. Marie Skoghill, Avdelningschef Funktionshinderområde, Eskilstuna kommun har skickat länk till filmerna så att fler kan ta del av dem.

Nutrition vid misstänkt eller bekräftad smitta – Film

Eskilstuna kommun har tagit fram en film kring nutrition vid misstänkt eller bekräftad smitta av Covid-19.  Filmen publicerades 28 april 2020 på Youtube. Marie Skoghill, Avdelningschef Funktionshinderområde, Eskilstuna kommun har skickat länk till filmen så att fler kan ta del av den. 

Tydliggörande av städning boenden och korttids, funktionshinder - Anvisning

Strängnäs kommun, verksamhetsområde Funktionshinderomsorg har tagit fram en lokal anvisning för tydliggöra hur städning ska gå till på verksamhetsområdets boenden och korttids för barn och unga. Det är viktigt att ha en god hygienisk standard med minskad smittspridning som även bidrar till en trevligare miljö i verksamheten.  Anvisningen är beslutad den 12 maj 2020. Sophie Tenser Verksamhetsutvecklare Funktionshinderomsorg i Strängnäs kommun har delat med sig av dokumentet så att fler kan ta del av dem.

>Länk till anvinsning för städning på boende och korttids - Funktionshinderomsorgen

Filmer om basal hygien och skyddsutrustning – vid insatser i ordinärt boende

Forum carpe, kommunerna i Stockholms län i samverkan har tagit fram Film om basala hygienrutiner och skyddsutrustning samt hur de genomför av och påklädning i insatser vid ordinärt boende (tex. hemtjänst, boendestöd, personlig assistans). Filmerna är publicerade 7 maj. 

Observera i filmerna används skoskydd vilket inte rekommenderas i Sörmland.

Kunskap om basala hygienrutiner och smittskydd är en viktig del av arbetet i verksamheter som ger stöd och service enligt LSS och inom Socialpsykiatri. Rutinerna är till för att skydda de som tar emot stöd och alla medarbetare. Rutinerna bidrar till att säkerställa att smitta inte sprids inom verksamheten. >Länk till filmerna