FOU Logotyp

Otago - app för fallförebyggande träning

Nu kan du ladda ned appen Otago classic med Otago Exercise Programme direkt i din smartphone! Träningsprogrammet i appen har bevisat fallförebyggande effekt och du kan anpassa det efter din egen förmåga.

Ladda ned appen från >Google play. 

Händer som klickar på en app i en mobil

Träningen i appen basera sig på det evidensbaserade träningsprogrammet Otago Exercise Programme (länk).

Syfte

Syftet med projektet är att genom en användarcentrerad utvecklingsprocess få en så hög grad användarvänlighet som möjligt av appen, syftet med projektet är även att utvärdera användbarheten av den utvecklade applikationen. För att uppfylla syftet har sammanlagt 15 seniorer samt tre fysioterapeuter från Sörmlands län deltagit i utvecklingsprocessen.

Utprovning av seniorer

Deltagarna har medverkat i olika workshops och seniorer har provat appen i hemmiljö för att sedan utvärdera gemensamt. Utvärderingen har påbörjats, intervjuer har genomförts och resultat kommer att presenteras i slutet på 2018.

Forskargruppen

I forskargruppen ingår från FoU i Sörmland Marina Arkkukangas och Õie Umb Carlsson, Sara Cederbom från OsloMet - Storbyuniversitetet och Michail Tonkonogi från Högskolan Dalarna.

Avsnitt 1 av FoU-podden handlar om Fallprevention, du hittar den >här.