FOU Logotyp

Camilla Thunborg

Camilla börjar på FoUiS den 1 augusti 2023. Hon kommer att jobba 15 % med projektet Fallprevention.

Om Camilla

Camilla Thunborg är professor i pedagogik vid Stockholms universitet och har ett intresse för organisationspedagogiska frågor och kombinerar teorier om lärande och organisation. Hon har ett särskilt intresse för olika yrkesgruppers identitetsskapande och har exempelvis studerat hur yrkesidentiteter formas inom hälso- och sjukvården, vad som händer med olika yrkesgruppers identiteter vid organisationsförändringar och hur detta kan skapa motstånd eller medgång.

Under pandemin studerade hon hur politiker, chefer, samordningsansvariga och experter uppfattade omställningen till nära vård, samt SKR:s ledarskapsprogram om omställning till nära vård

 

Object reference not set to an instance of an object.