FOU Logotyp

Karolina Ehnsiö

Karolina Jobbar som projektledare för Nära vård i Sörmland. Projektet pågår fram till sommaren 2023.

Om Karolina

Karolina är utbildad psykolog och har arbetet flera år på habiliteringen. Innan hon började på FoUiS arbetetade hon på en vårdcentral och hon har även varit mycket delaktig i att utveckla arbetssätt för att möta psykisk ohälsa inom primärvården. Att jobba med utveckling är något som inspirerar henne och hon har även haft tjänst som verksamhetsutvecklare.

Karolina Ehnsiö

Projektledare Nära vård

E-post: karolina.ehnsio@fou.sormland.se
Mobil: 070-699 06 03