FOU Logotyp

Omvärldsbevakning

En man tittar på en karta med förstoringsglas

En del av FoU i Sörmlands uppdrag är kunskapsspridning. Därför lägger vi ut omvärldsbevakning i den mån vi hinner.  NVD-noden för välfärdsteknik och digitalisering har skapat NVD-bloggen, med omvärldsbevakning inom området välfärdsteknik och digitalisering. Andra områden som omvärldsbevakar är Missbruk och beroende, Äldre, Psykisk hälsa, Barn och unga och RSS Kvinnofrid.

Omvärldsbevakningen omfattar regionala, nationella och internationella perspektiv. I inläggen visar vi vad som händer inom området i vår omvärld. Det innebär inte att FoU i Sörmland står bakom, stöder eller tar ställning kring allt innehåll som delas på denna sida.