FOU Logotyp

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakningen omfattar regionala, nationella och internationella perspektiv. I inläggen visar vi vad som händer inom området i vår omvärld. Det innebär inte att FoU i Sörmland står bakom, stöder eller tar ställning kring allt innehåll som delas på denna sida.

Checklista för att hindra smittspridning

200629

Socialstyrelsens checklista framtagen för att hindra smittspridning i äldreboende. >Checklista framtagen för att hindra smittspridning i äldreboende.


Musikbaserade terapeutiska insatser för personer med demenssjukdom

200318

SBU sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt om effekten av musikbaserade terapeutiska insatser (eng. music-based therapeutic interventions) för personer med demenssjukdom. >Läs mer på SBU.se


Hur mycket kan äldre dricka?

191220

Finns det rekommendationer om hur mycket alkohol äldre kan dricka? Hur är det med sambandet mellan alkohol och självmord bland äldre?

Det var några av frågorna som avhandlades på seminariet i förra veckan om hälsoeffekter av alkoholkonsumtion bland äldre personer. Här kan du läsa om det viktigaste som framkom under seminariet och se de filmade föreläsningarna..
>Läs mer på Göteborgsregionens sida


Ensamhet och nedlåtande behandling bidrar till sämre hälsa hos äldre

Hälften av de som är 70 år eller äldre uppskattar sitt allmänna hälsotillstånd som gott. För den som behöver hjälp att klara sin vardag eller besväras av ensamhet är det däremot tufft. Det visar rapporten Äldres liv & hälsa i Mellansverige.


Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador ökar bland äldre

Det visar en ny rapporten Alkohol och äldre från bland annat Göteborgs universitet som också slår fast att det inte ligger något i föreställningen att måttligt alkoholbruk skulle kunna vara nyttigt. Läs nyheten här


Otago - app för fallförebyggande träning

Nu kan du ladda ned appen Otago classic med Otago Exercise Programme direkt i din smartphone! Träningsprogrammet i appen har bevisat fallförebyggande effekt och du kan anpassa det efter din egen förmåga.

Ladda ned appen från >Google play.