FOU Logotyp

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakningen omfattar regionala, nationella och internationella perspektiv. I inläggen visar vi vad som händer inom området i vår omvärld. Det innebär inte att FoU i Sörmland står bakom, stöder eller tar ställning kring allt innehåll som delas på denna sida.

Webbinarium: individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten - fokus på analys

210427

SKR, RSS och socialstyrelsen arrangerar 2021 en serie digitala seminarier för att stödja och inspirera verksamheter i arbetet med individbaserad systematisk uppföljning. >inbjudan till seminarium två, den 6/5


Många som nekas aktivitetsbidrag hamnar hos kronofogden

210319

Många unga vuxna som nekas aktivitetsersättning från Försäkringskassan får inte jobb eller insatser hos Arbetsförmedlingen – som det är tänkt >Läs mer
>Analys om avslag om aktivitetsersättning


Dokumentation från internationella funktionshinderdagen

210216

Nu är konferensdokumentationen färdig. Ett antal filmer och alla presentationer från dagen finns att ta del av på Myndigheten för delaktighets hemsida.


Språket på jobbet

210216

Nu finns det fakta, forskning, verktyg och inspiration för dig som vill satsa på språkstöd på arbetsplatser. Webbplatsen Språket på jobbet är framtagen av föreningen Vård- och omsorgscollege med hjälp av främjandemedel från Arbetsförmedlingen.
>Läs mer  >Språket på jobbet (spraketpajobbet.se)


Hälsan spelar roll

210216

Kostnadsfritt webbinarium Region Stockholms arbete med att testa den evidensbaserade metoden Health matters i svenska förhållanden. Forskning visar att det är vanligt att personer med funktionsnedsättning har en sämre hälsa än befolkningen i övrigt.
Tid: 1 mars 14.00 - 15.00
Målgrupp: Förtroendevalda, beslutsfattare, tjänstepersoner och strateger inom kommuner och regioner.
>Läs mer


Diskussion om LSS-utredningens betänkande

201026

Den 30 oktober bjuder Nka in till ett onlinemöte för att diskutera betänkandet ”Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen”. Nka vill gärna ta del av andras synpunkter och tankar inför att de ska lämna ett remissvar på betänkandet utifrån ett anhörigperspektiv. >Läs mer


Digitala konferenser om Autism och Asperger

Autism- och Aspergerförbundets bjuder in till två digitala konferenser - 24 och 28 november. Öppet för alla och kostnadsfritt. >Läs mer och anmäl dig


Har man skojigt så lär man sig – Ny projektrapport om SIM LSS

201015

Socialstyrelsen anordnade under 2014–2017 på uppdrag av regeringen en högskoleutbildning för handläggare som prövar ansökningar om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Erfarenheter från utbildningssatsningen visade på behov av: erfarenhetsutbyte och reflektion med kollegor, stöd till chefer om hur ny kunskap kan förvaltas både hos de enskilda medarbetarna och i verksamheterna, mer strategisk planering av verksamhetsutveckling på lokal och regional nivå. >Läs hela rapporten


Digitalt event om teknologi och funktionsnedsättning

200915

Certec arragerar ett digitalt heldagsevent den 22 oktober om hur teknologi och design tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för människor med funktionsnedsättningar. >Läs mer på certec.se


Webbsändning den 28 augusti: Framtidens socialtjänst

Regeringen beslutade den 6 april 2017 att utse Margareta Winberg till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. På seminariet diskuteras de viktigaste förslagen i utredningen och SKR:s, SSR:s och Visions inställning till dem.

Målgrupp: Förtroendevalda, chefer och övriga medarbetare i socialtjänsten

>Länk till sändningen och läs mer (pdf)


Tips på aktiviteter och hemmaträning

200508

Fritid och kultur för personer som bor i LSS-bostad eller arbetar på daglig verksamhet – Tips på aktiviteter utomhus eller hemma i LSS-bostaden, från fritidsutvecklarna. >Läs mer på gruppbostadfritid


Lättläst om det nya Coronaviruset

200317

Vi har samlat lättbegriplig information och bildstöd om covid-19 på en speciell sida. >Du hittar den här