FOU Logotyp

Mi-online

MI - Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.

Digital utbildning i MI- Motiverande samtal

MI är en evidensbaserad samtalsmetod som rekommenderas av Socialstyrelsen i nationella riktlinjer av sjukdomsförebyggande metoder. Kursen består av både grund- och fortsättning och är inriktad på praktiska tillämpningar inom hälso- och sjukvård samt vid socialt arbete.

Målgrupp
Du som arbetar med personer som ska göra en livsstilsförändring inom hälso- och sjukvård samt vid socialt arbete

Datum: 29 sep 2021

Tid: 09.00 - 16.00

Plats: Digitalt

Mer information: Inbjudan MI-utbildning hösten 2021_2(pdf)

Datum
MI-grund 29-30 samt 19 oktober - OBS! datumet den 19 okt kommer troligtvis att ändras till den 18 el 26 oktober.
MI-fortsättning 15-16 november

Anmälan: Senast den 19 september, via >Anmälningsformuläret MI-utbildning

OBS: Förutsättningen för att utbildningen blir av är att det blir minst 16 deltagare. Max antal är 22.

Kontakt:
camilla.hesselback@fou.sormland.se

 

 

Varmt välkommen!