FOU Logotyp

Utbildningar

Digitalisera er verksamhet utifrån användarnas behov, med hjälp av tjänstedesign

Utbildningens syfte

Utbildningen syftar till att identifiera möjligheter till digitala lösningar i verksamheten utifrån användarnas behov. Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där användaren involveras i utvecklingen av de tjänster som erbjuds av kommunen.

Målgrupp

Vi vänder oss till er inom vård och omsorg som vill utveckla digitala tjänster med utgångspunkt i användarens behov och med stöd av tjänstedesignprocessen. Kom hela teamet tillsammans!

Upplägg

Utbildningen är praktisk och fokus ligger på att lära genom att göra. Under kursen kommer du att prova på olika metoder i processen.

Kursupplägg, presentationer, material och övningar som du går igenom under kursen bygger på innovationsguiden.se. Utbildningen genomförs i egen regi med stöd av SKR:s koncept Innovationsguiden.

Kursen är uppdelad på tre halvdagar. Planering pågår inför hösten 2021. Håll utkik!

Kontakt

Tycker du att det låter som ett bra upplägg för ditt team? Hör av dig till matilda.gransmark@fou.sormland.se eller karl.schultz@fou.sormland.se  för mer information.

Grundkurs i tjänstedesign

FoU i Sörmland erbjuder grundkurs i tjänstedesign för anställda i länets kommuner och Region Sörmland. Kursen sker utifrån SKRs koncept >Innovationsguiden.

Innovationsguidens grundkurs genomförs under två heldagar.

Innehåll i kursen

Under de två kursdagarna får deltagarna lära sig om förhållningssättet inom tjänstedesign och varför tjänstedesign är ett intressant verktyg för verksamheter inom offentlig sektor. Fokus läggs på att lära sig utvecklingsprocessen och de metoder som används inom tjänstedesign, genom att praktiskt prova. Deltagarna samverkar under kursen i team kring varsin designutmaning, problem eller något som ska utvecklas.

För att verkligen förstå problemet som ska lösas krävs att teamet pratar med potentiella användare om deras upplevelser och hur de ser på problemet. Detta är ett arbetssätt som ger insikter om vad som behöver utvecklas. Teamen får också prova på att med hjälp av olika metoder ta fram idéer på hur utmaningen kan lösas. Resultatet kan vara nya spännande tjänster eller utveckling av redan existerande tjänster. Varje team väljer ut en idé som de slutligen går ut och testar.

Nöjda deltagare

Kurserna har varit mycket uppskattade.

Att konkret få prova på metoder och verktyg i kursen är bra.”

”Jag tyckte om att få köra ’hands on’. Jag lär mig bättre av konkreta övningar”.

Flera av dem som gått kursen uttrycker också att de kommer ha användning för metoderna och förhållningssättet i sitt arbete på hemmaplan.

”Vi har planerat en efterträff för deltagarna från vår kommun och kommer att försöka hitta former för hur vi kan stötta varandra att jobba mer med tjänstedesign inom olika verksamheter. Jag kommer också titta på ’mina’ processer och se vilka delar som kan tillämpas”.

”För hållningssättet kan användas i alla situationer, metoderna kommer jag att försöka använda när läge uppstår”.

Vill du eller din verksamhet gå kursen?

FoU erbjuder grundkurs i Tjänstedesign utifrån efterfrågan. Grundkurserna sker dels med öppen inbjudan till personal inom länets kommuner eller Regionen, samt som uppdragsutbildningar hos den egna verksamheten. Kontakta oss gärna för ett samtal om era behov. Ansvariga är: Anita Segring och Matilda Gränsmark

Region Sörmlands utvecklingsenhet erbjuder även grundkurser i egen regi till Regionens medarbetare. Dessa annonseras på regionens hemsida.

Karl Schultz

Projektledare

E-post: Karl.Schultz@fou.sormland.se
Tel: 070-622 24 46

Matilda Gränsmark

Utvecklingsledare

E-post: matilda.gransmark@fou.sormland.se
Mobil: 072-250 32 75