FOU Logotyp

Anhöriga

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning (socialtjänstlagen, 5 kap. 10 §). Det är viktigt att du som jobbar inom vård och omsorg bemöter anhöriga med respekt.

Reflektionsfrågor

  • Vad är viktigt i bemötandet av en anhörig?
  • Vid besöksförbud på särskilda boenden (till exempel vid pandemi) hur kan ni stödja att anhöriga har kontakt med närstående som bor på boendet?

Film om anhöriga personer med demens

Film om Anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Vem hjälper den som hjälper? En 11 min lång film om psykisk ohälsa och att se anhöriga som en resurs inom vården.

Film om att vara anhörig

Film om att vara anhörig till ett barn med funktionsnedsättning (55 sek)

>Länk till filmen på UR:s Facebooksida