FOU Logotyp

Basala hygienrutiner

Välj om du vill läsa texten, eller lyssna på ljudfilerna.

(Ljudfilen nedan är drygt 1 minut)

Det är viktigt att följa basala hygienrutiner i verksamheten. Gör Socialstyrelsens utbildning.  Ta redan på era lokala rutiner för basal hygienrutin på arbetsplatsen.

Utbildning från Socialstyrelsen, med inloggning (med e-legitimation/bank-ID). Utbildningen består av en allmän del och en valbar del riktad mot hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende eller bostad med särskild service enligt SoL. Del ett tar cirka 30 minuter och den valbara delen cirka 15 minuter.
>Länk till webbutbildning (inloggning med e-legitimation/bank-ID)

Reflektionsfrågor

  • Varför är det så viktigt att följa hygienrutiner kring skydds- och arbetskläder?
  • Varför är det viktigt att följa hygienrutiner kring handtvätt?
  • Får du ha nagellack och långa naglar?
  • Får du använda smycken och klockor? 
  • Vad kan hända om du använder samma handskar när du hjälper olika brukare?

Senast redigerad 230613

Områdesdetaljer

Område: Basala hygienrutiner

Kategori: Prioriterat område

Tidsåtgång: cirka 50 min

Innehåll: Text/ljudfil, länkar till externa utbildningar, samt referenser

Utvärdering: >Länk till frågorna