FOU Logotyp

Covid-19 och basal hygien

Välj om du vill läsa texten, eller lyssna på ljudfilerna.

(Ljudfilen nedan är ca 3 min)

KI:s E-utbildning om covid-19

Karolinska Institutet har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram två e-utbildningar kring covid-19. Syftet är att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning.

Tidsåtgång: Del ett av E-utbildningen tar ca 15 min och del två ca 30 min.
Webbläsare: Använd webbläsare Chrome eller Edge.

>Länk till E-utbildningen på svenska

>Link to the web course, available in various languages/länk till andra språk

Reflektionsfrågor

  • Varför är det så viktigt att följa hygienrutiner kring skydds- och arbetskläder?
  • Varför är det viktigt att följa hygienrutiner kring handtvätt?
  • Får du ha nagellack och långa naglar?
  • Får du använda smycken och klockor? 

Basala hygienrutiner - webbutbildning

Socialstyrelsen har publicerat en komplettering till de webbutbildningar som finns om att hindra smittspridning och att använda skyddsutrustning. Kompletteringen rör basala hygienrutiner.

>Länk till webbutbildningen

Rutiner kring covid-19

På samverkanswebben hittar du Regionen Sörmlands rutiner kring covid-19.

>Länk till samverkanswebben

 

Områdesdetaljer

Område: Covid-19 och basal hygien

Kategori: Prioriterat område

Tidsåtgång: cirka 1,5 h

Innehåll: Text/ljudfil, länkar till externa utbildningar, samt referenser

Utvärdering: >Länk till frågorna