FOU Logotyp

Covid-19 och basal hygien

Välj om du vill läsa texten, eller lyssna på ljudfilerna.

(Ljudfilen nedan är cirka tre minuter)

KI:s E-utbildning om covid-19

Karolinska Institutet har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram två e-utbildningar kring covid-19. Syftet är att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning.

Tidsåtgång: Del ett av E-utbildningen tar cirka 15 minuter och del två cirka 30 minuter.
Webbläsare: Använd webbläsare Chrome eller Edge.

>Länk till E-utbildningen på svenska

>Link to the web course, available in various languages/länk till andra språk

Reflektionsfrågor

  • Varför är det så viktigt att följa hygienrutiner kring skydds- och arbetskläder?
  • Varför är det viktigt att följa hygienrutiner kring handtvätt?
  • Får du ha nagellack och långa naglar?
  • Får du använda smycken och klockor? 

Basala hygienrutiner - webbutbildning

Utbildning från december 2020, med inloggning (med e-legitimation/bank-ID). Utbildningen består av en allmän del och en valbar del riktad mot hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende eller bostad med särskild service enligt SoL. Del ett tar cirka 30 minuter och den valbara delen cirka 15 minuter.
>Länk till webbutbildning (inloggning med e-legitimation/bank-ID)

Rutiner kring covid-19

På samverkanswebben hittar du Regionen Sörmlands rutiner kring covid-19.

>Länk till samverkanswebben

 

Senast redigerad 220822

 

Områdesdetaljer

Område: Covid-19 och basal hygien

Kategori: Prioriterat område

Tidsåtgång: cirka 1 h och 45 min

Innehåll: Text/ljudfil, länkar till externa utbildningar, samt referenser

Utvärdering: >Länk till frågorna