FOU Logotyp

Demenssjukdom

Välj om du vill läsa texten, eller lyssna på ljudfilerna.

(Ljudfilen nedan är ca 4 min)

För dig som möter personer med minnesproblematik eller demenssjukdom i ditt arbete.

Se även webbintroduktionens avsnitt om bemötande och delaktighet samt avsnittet om skydds och begränsningsåtgärder.

Reflektionsfrågor

  • Varför är det viktigt att stödja personen att göra saker som den klarar av och mår bra av?
  • Hur kan anhöriga bidra med kunskap om personens intressen och önskemål?
  • Vilka funktioner är det som påverkas vid demenssjukdom?

Demenssjukdom

Demenssjukdom innebär att det på olika sätt är svårt att minnas och att tolka sin omgivning. Den vanligaste typen är Alzheimers, då nervcellerna i hjärnan förtvinar. Genom utredningar kan en läkare avgöra om minnesproblem beror på demenssjukdom eller inte.

Symtom

Tidiga symtom kan vara problem med minnet och förändrad tidsuppfattning. Andra symtom är att det blir svårt att finna ord och att personen blir orolig och nedstämd. Det kan bli svårt att följa med i TV-program eller förstå sammanhang. Det kan kännas jobbigt för individen att vara ensam, även korta stunder, eftersom det är svårt för personen att avgöra hur länge den varit ensam.

Sjukdomsförlopp

När demenssjukdomen har gått längre är det svårare att utföra praktiska sysslor som att betala räkningar, planera matinköp, handla och laga mat. Många får svårt att känna igen sig och att hitta, först utomhus och senare i det egna hemmet. Personen kan även ha svårt för att vara ensam, då det är svårt för den enskilde att avgöra när den närstående eller personalen gick.

Så småningom kan det bli svårare att duscha och tvätta sig. Ibland kan personen bli aggressiv och misstänksam. När det är svårt att minnas och att följa resonemang kan personen få en annan uppfattning än andra kring hur saker och ting förhåller sig.

Förvirring – extrem belastning på hjärnan

Plötslig förvirring kan orsakas av att hjärnan utsätts för extrem belastning genom stress, tillfällig syrebrist eller kroppsligt besvär till exempel infektion, blodbrist eller smärta. Det kan även bero på en del läkemedel eller förändringar i livet. Det är vanligt hos personer som redan har demens.

Det blir då svårt att tänka klart, tala och förstå sammanhang. Det kan märkas genom att personen plötsligt inte klarar sådant som den klarat tidigare och verkar mer förvirrad. Ibland kan personen få hallucinationer och tycka sig se eller höra saker som inte finns.[1] 

Levnadsberättelse

Läs också Rådet för vård och omsorg vid demenssjukdoms text om levnadsberättelse. >Länk till texten om levnadsberättelse

Välj om du vill läsa texten, eller lyssna på ljudfilerna.

(Ljudfilen nedan är ca 2 min)

Arbetssätt vid covid-19 hos personer med demens i särskilt boende

Detta dokument syftar till att ge stöd till personal och chefer i särskilda boendeformer för äldre om hur arbetssätt kan anpassas då personer med demenssjukdom bär på coronavirus.

Personer över 70 år tillhör en riskgrupp när det gäller covid-19. Många personer i särskilda boendeformer för äldre har en demenssjukdom och har ofta en grad av kognitiv svikt som medför svårigheter att förstå innebörden av restriktioner eller konsekvenser av situationen. De kan därmed bidra till en smittorisk både för sig själva och för andra. Vid demenssjukdom kan beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) uppträda. Det kan exempelvis handla om oro, vandringsbeteende eller aggressivitet. BPSD kan dessutom orsakas eller förvärras av covid-19. En person med covid-19 som till exempel har ett vandringsbeteende riskerar att sprida smittan vidare till andra personer som finns på boendet. >Hela stycket är taget direkt ifrån socialstyrelsens pdf

 


Extramaterial - för dig som vill veta mer

För att lära mer om beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) och bemötande vid demens finns nedanstående webbutbildning som är framtagen av Vårdgivare Skåne, Region Skåne.

Tidsåtgång: Del 3 om BPSD tar ca 30 min att genomföra och del 4 om Bemötande ca 10 min.

När du öppnar webbutbildningen startar introduktionen automatiskt, gå direkt till avsnitt 3 och 4, då dessa delar är mest relevanta för dig som möter personer med demens.

Öppna webbutbildningen >Demenssjukdom_svenska

Webbutbildningen finns på fler språk >webbutbildningar-om-demens-pa-olika-sprak

Gör följande avsnitt:

Avsnitt 3. BPSD

Avsnitt 4. Bemötande


Referenser

[1] https://www.1177.se/Sormland/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/larande-forstaelse-och-minne/demens---alzheimers-sjukdom/

Områdesdetaljer

Område: Demenssjukdom

Kategori: Valbart område

Tidsåtgång:1 5-10 min

Innehåll: Texter/ljudfiler, länkar till externa utbildningar och referenser

Utvärdering: >Länk till frågorna