FOU Logotyp

Förebygga trycksår

Välj om du vill läsa texten, eller lyssna på ljudfilerna.

(Ljudfilen nedan är ca 2,5 min)

Personer med nedsatt rörelseförmåga har ökad risk för att få trycksår. Trycksår orsakas av att cirkulationen i ett område av huden har försämrats på grund av tryck. Ett trycksår kan komma snabbt, ibland bara på några timmar. Trycksår kan göra mycket ont.

Hur uppkommer trycksår?

Cirkulationen i huden blir sämre om en del av huden utsätts för ett ihållande tryck. Personer som är rörliga känner obehag av den försämrade cirkulationen och byter då ställning. Det kan till exempel vara att sätta sig annorlunda på stolen eller lägga sig bekvämare i sängen.

För personer som har svårt att röra sig finns en risk för att trycket blir långvarigt. Cirkulationen blir då mer allvarligt påverkad. Det gör att hudens celler inte får näring och syre som de behöver, och de kan inte göra sig av med restprodukter. Då kan trycksår uppkomma.[1]

Reflektionsfrågor

  • Varför behöver du hjälpa personer med nedsatt rörelseförmåga att ändra ställning?
  • Varför är det viktigt att förebygga uppkomsten av trycksår?
  • Varför är det särskilt viktigt att vara observant på trycksår för personer som har nedsatt rörelseförmåga, kognitiv nedsättning och som behöver stöd med att kommunicera?

Filmen visar trycksår utifrån en palliativ vård, men det finns alltid en risk för tryckår hos personer med nedsatt rörelseförmåga. Filmen är framtagen av betaniastiftelsen och Palliativt kunskapscentrum i Stockholms län (ca 7.5 min)

(Filmen är en av åtta filmer som finns på webbintroduktionens sida om palliativ vård)


Referens

[1] https://www.1177.se/Sormland/olyckor--skador/sar-och-blamarken/trycksar/

 

Områdesdetaljer

Område: Förebygga trycksår

Kategori: Valbart område

Tidsåtgång: cirka 10 min

Innehåll: Text/ljudfil, film och referens

Utvärdering: >Länk till frågorna