FOU Logotyp

Funktionshinder

Välj om du vill läsa texten, eller lyssna på ljudfilerna.

(Ljudfilen nedan är cirka tio minuter)

För dig som stödjer personer med funktionsnedsättning

Begrepp

Funktionsnedsättning - personen har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket.

Funktionshinder – begränsningen som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Exempelvis när det inte finns anpassad information, lättläst text, bildstöd eller symboler. Ett annat exempel är om det endast finns trappor och ingen ramp för personer som använder rullstol eller rollator. 1]

Funktionsvariation – Vi människor har variationer i hur vi fungerar.  Det finns olika åsikter om begreppet, en del tycker ordet är bra och mer jämställt än ovanstående begrepp. En del tycker att ordet är otydligt att det inte framgår att personen har en nedsättning som gör att samhället och stödet behöver anpassas.

Ingen homogen grupp

Alla människor är olika och är egna individer, med olika personligheter, önskemål, värderingar och erfarenheter, oavsett om en person har funktionsnedsättning eller inte.

För att en stödja en person till en fungerande vardag och ett gott liv är det viktigt att försöka förstå vem individen är, dess intressen, önskemål och värderingar. Försök ta reda på vad personen själv tycker det innebär att leva ett gott och självständigt liv. 

Läs den enskildes genomförandeplan kring vad som är viktigt att tänka på i mötet med just den personen och hur stödet ska utföras.

Professionellt bemötande och stöd

Att vara trevlig och respektfull är en bra grundinställning, men för att kunna erbjuda ett professionellt bemötande och stöd räcker det inte att vara trevlig, du måste skaffa dig kunskap om den enskilda individen och hur personen behöver stöd utifrån sin funktionsnedsättning.

 • Utgå ifrån vad individen vill att stödet ska fokusera på
 • Gör anpassningar i omgivningen, ditt bemötande och kommunikation
 • Om personen har svårt att sortera intryck - ge stöd i att strukturera vardagen och att sålla bland intryck och information
 • Respektera om personen säger nej och debattera inte!

Om personen tackar nej till en insats eller att göra en aktivitet, debattera inte utan fundera i efterhand på vad nejet kan stå för. Kan det exempelvis bero på att:

 • Personen inte ville?
 • Dagsform?
 • Hur frågan ställdes?
 • Var informationen, kommunikationen eller förberedelserna otydliga?
 • Något i miljön/omgivningen?
 • Upplevdes det som en kravsituation?
 • Har personen förtroende för dig? Behöver du jobba på att stärka relationen?
 • Rådfråga gärna en kollega som känner personen väl.  

Olika behov av stöd

Personer med funktionsnedsättning behöva olika typer av stöd. Vilken insats och stöd som utförs beror på beslutet som biståndshandläggaren har fattat. Vanligtvis är det kontaktpersonal som tillsammans med individen skriver genomförandeplanen där det beskrivs hur stödet ska utformas i praktiken.

Biståndshandläggaren och de som utför stödet har sedan ett gemensamt ansvar att tillsammans med individen följa upp hur stödet fungerar.

Vilket stöd som beviljas och utförs kan exempelvis bero på:

 • Vem individen är
 • Typ av funktionsnedsättning och svårighetsgrad
 • Vad personen vill ha stöd med
 • Vilket behov av stöd individen har
 • Hur personen vill ha stöd
 • Hur omgivningen fungerar

En del personer med funktionsnedsättning bor i ordinärt boende, dvs i vanliga lägenheter och hus. En del har inget stöd från kommunen i sin bostad eller på sin fritid, medan andra har boendestöd eller hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Vid mer omfattande behov av stöd kan personen bo i en bostad med särskild service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller i ett särskilt boende (SoL). Många som bor i Bostad med särskild service (LSS) dvs grupp- eller servicebostäder, har intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. [3]

Att åldras med funktionsnedsättning

Se filmen Att åldras med funktionsnedsättning (5 minuter, framtagen av Attentention)


(1) Att åldras med adhd & autism - Mariannes berättelse - YouTube

Olika funktionsnedsättningar

En funktionsnedsättning kan vara medfödd, eller uppstå efter en sjukdom eller olycka. Det finns olika typer av funktionsnedsättningar. Det är vanligt att ha flera funktionsnedsättningar samtidigt.

Funktionsnedsättningar delas ofta in i:

 • Fysisk
 • Flerfunktionsnedsättning
 • Intellektuell (utvecklingsstörning)
 • Neuropsykiatrisk (t ex autism och ADHD)
 • Psykisk

Se de filmer/texter för de funktionsnedsättningar som är relevanta för dig!
Återkom gärna om du upptäcker att du behöver kunskap om fler funktionsnedsättningar.  

Välj om du vill läsa texten, eller lyssna på ljudfilerna.

(Ljudfilen nedan är cirka två minuter)

Fysisk funktionsnedsättning

Det är svårt att använda, styra, balansera eller koordinera huvud, överkropp, armar och/eller ben. Exempel är Cerebral pares (CP) och ryggmärgsbråck.

 >Läs om cerebral pares (CP) på 1177.se

 >Läs om ryggmärgsbråck på 1177.se

Flerfunktionsnedsättning

Flerfunktionsnedsättning är en kombination av flera svåra funktionsnedsättningar. Personer med flerfunktionsnedsättning är ingen enhetlig grupp. Personerna har svår rörelsenedsättning och ofta grav intellektuell funktionsnedsättning. Det är vanligt att personen även har flera andra funktionsnedsättningar och svårtolkad smärtproblematik. Ofta har personerna svårt att kommunicera med omgivningen [6]. Du kan läsa mer om flerfunktionsnedsättning på Infoteket om funktionshinder, Region Uppsala. >www.lul.se

Här kan du se en film om flerfunktionsnedsättning och bemötande: Vi är med-paketet | Nationellt kompetenscentrum anhöriga (anhoriga.se) (2,5 minuter, framtagen av Nationellt kompetenscentrum anhöriga)

Välj om du vill läsa texten, eller lyssna på ljudfilerna.

(Ljudfilen nedan är cirka två minuter)

Autism (Neuropsykiatrisk)

Reflektionsfråga

 • Vilka myter finns kring personer med autism?

Se filmen Autism (1) Autism Sverige - YouTube (4 min) framtagen av Autism Sverige

_

>Se film om autism och mat och om känslighet för vissa kläder (1,5 min, framtagen av SVT Barn)

Reflektionsfrågor

 • Vad vill personer med autism ofta ha svar på, för att uppleva en begriplig vardag?
 • Hur kan man förbereda en person på en ”kanske situation”?Se filmen varför fungerar det inte att förbereda? (3,5 min


Filmen är framtagen av Kaosteknik, ett företag som arbetar med utbildning inom NPF och utveckling av hjälpmedel.

Välj om du vill läsa texten, eller lyssna på ljudfilerna.

(Ljudfilen nedan är cirka en minut)

Intellektuell funktionsnedsättning

Se nedanstående tre filmer som är framtagna av Habilitering och hälsa, Region Stockholm

Reflektionsfrågor

 • Varför är det viktigt att du som ger stöd inte pratar för fort?
 • Varför är det viktigt att du som ger stöd inte ger mycket information samtidigt?
 • Varför är det viktigt att ge personen tid att tänka innan den svarar?


(tid: 4.31 min)_____________________________________


Nicolas: Om att få stöd from Habilitering & Hälsa on Vimeo(01.25)


_____________________________________Linda: Om att ha IF from Habilitering & Hälsa on Vimeo (01.35)

Välj om du vill läsa texten, eller lyssna på ljudfilerna.

(Ljudfilen nedan är cirka två minuter)

Psykiska funktionsnedsättningar

Personer med psykisk funktionsnedsättning får ofta stöd inom kommunens socialpsykiatri till exempel boendestöd och särskilt boende (SoL). Ibland ges stödet inom LSS. Personer med en psykisk funktionsnedsättning kan också ha flera funktionsnedsättningar som till exempel autism eller intellektuell funktionsnedsättning.

En person har en psykisk funktionsnedsättning om den har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter inom viktiga livsområden. Svårigheterna ska ha funnits länge eller antas bestå en längre tid. Svårigheterna är en konsekvens av psykisk störning/sjukdom.[4]  Funktionsnedsättningen gör att det är svårt att leva ett ”vanligt liv”. Svårigheterna kan variera över tid, ibland kan personen behöva mycket stöd och ibland mindre eller inget alls.[5]

Exempel psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: 

ADHD Läs  >Om ADHD på www.1177.se  eller se filmen som är framtagen av Riksförbundet Attention (7 min)

Bipolär sjukdom >Om bipolär sjukdom på 1177.se

Borderline personlighetsstörning >Om borderline personlighetsstörning på 1177.se

Generaliserat ångestsyndrom >Om generaliserat ångestsyndrom 1177.se

Depression >Om depression på www.1177.se

Psykos >Om psykos på 1177.se

Schizofreni >Om schizofreni på 1177.se

Språkstörning se film som är framtagen av Riksförbundet Attention (6 min, 40 sek)

Tourette, se film som är framtagen av Riksförbundet Attention (5 min)

Trotssyndrom, se film som är framtagen av Riksförbundet Attention (4 min, 40 sek)

Ätstörning >Om ätstörning på 1177.se


Välj om du vill läsa texten, eller lyssna på ljudfilerna.

(Ljudfilen nedan är ca 1 min)

Extramaterial

Socialstyrelsens kunskapsstöd, Funktionshinder och LSS (tar ca 60 min)

>utbildning.socialstyrelsen.se

>Webbkurs - Autism Sverige (tar ca 60 minuter) Framtagen av Autism Sverige

>Podden Funka olika (habilitering.se) Habilitering Stockholm. Poddar om hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar utifrån flera olika teman/situationer.

Länk till e-utbildning i personcentrerat bemötande (fou.sormland.se)

https://regionuppsala.se/infoteket/hamta-kunskap/filmer/


Referenser

[1] www.umo.se/

[2] www.1177.se/Sormland

[3] (Statistik från Socialstyrelsen, 2017).

[4] www.personligtombud.se/pdf

[5] www.lul.se/

[6] www.lul.se/

 

Senast redigerad 230613