FOU Logotyp

Funktionshinder

För dig som ska arbeta med personer med funktionsnedsättning

Ordet funktionshinder inkluderar personens funktionsnedsättning och att omgivningen kan vara hindrande till exempel om det inte finns anpassad information så som lättläst text, bildstöd eller symboler.[1]

En funktionsnedsättning innebär att personen har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket.

En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller uppkomma efter en sjukdom eller olycka. Det finns olika typer av funktionsnedsättningar. Det är vanligt att ha flera funktionsnedsättningar samtidigt.

Fysiska funktionsnedsättningar kan innebära att det är svårt att använda, styra, balansera eller koordinera huvud, bål, armar och ben. Exempel är Cerebral pares (CP) och ryggmärgsbråck.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är till exempel autism och ADHD, se film nedan.

Intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) se film längre ner.  

Psykiska funktionsnedsättningar se länkar längre ner [2].

Olika svårigheter och behov av stöd

Beroende på hur svår funktionsnedsättningen är, vilket stödbehovet är och vem personen är som individ, kan en person med funktionsnedsättning behöva olika typer av stöd.  En del personer med funktionsnedsättning bor i ordinärt boende (dvs ordinarie lägenheter, hus mm) utan stöd från kommunen, medan andra kan behöva boendestöd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Vid mer omfattande behov av stöd kan personen bo i en bostad med särskild service enligt LSS eller i ett särskilt boende enligt SoL. Vilket stöd en individ har beror alltså på vilket behov personen har och vilket beslut biståndshandläggaren har fattat.

Många som bor i Bostad med särskild service, LSS (grupp- eller servicebostäder) har intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism.[3]

Se filmerna för de funktionsnedsättningar som är relevanta för dig i ditt arbete.

Varning vid länkklick
Några av filmerna på den här sidan ligger inte på en https-sida, sedan ett tag tillbaka varnar webbläsare för alla sidor som inte gör det. För att komma vidare när varningen Anslutningen är inte privat kommer upp klicka på Avancerat eller Information och sedan på Fortsätt till host.learnways.com eller webbsidan så kommer du till filmen. När du gjort det en gång kan du även öppna andra filmer på samma site, vid samma tillfälle.

Om autism

Reflektionsfråga:

-Vilka myter finns kring personer med autism?

>Se filmen Mer om autism

>Film om autism och mat och om känslighet för vissa kläder

Om autism och bemötande

Reflektionsfråga:

- Vilka frågor vill personer med autism ofta ha svar på, för att de ska uppleva en begriplig vardag?

>Se filmen att se under ytan (11 min)

Intellektuell funktionsnedsättning

  • Varför är det viktigt att du som ger stöd inte pratar för fort?
  • Varför är det viktigt att du som ger stöd inte ger mycket information samtidigt?
  • Varför är det viktigt att ge personen tid att tänka innan den svarar?


(tid: 4.31 min)


Nicolas: Om att få stöd from Habilitering & Hälsa on Vimeo(01.25)


Linda: Om att ha IF from Habilitering & Hälsa on Vimeo (01.35)

Du som möter fysiska funktionsnedsättningar i ditt arbete kan läsa mer här:

 >Läs om cerebral pares (CP) på 1177.se

 >Läs om ryggmärgsbråck på 1177.se

Flerfunktionsnedsättning

Flerfunktionsnedsättning är en kombination av flera svåra funktionsnedsättningar. Personer med flerfunktionsnedsättning är ingen enhetlig grupp. Personerna har svår rörelsenedsättning och ofta grav intellektuell funktionsnedsättning.  Det förekommer vanligtvis även en eller flera funktionsnedsättningar som tex. epilepsi, synnedsättning, hörselnedsättning, svårigheter med nutrition, tarm- och blåsfunktion, andning och sömn. Personerna kan även ha exempelvis skolios och ledfelställningar. Det är vanligt med svårtolkad smärtproblematik. Ofta har personerna svårt att kommunicera med omgivningen [6]. Du som möter personer med flerfunktiosnedsättning i ditt arbete kan läsa mer här: >www.lul.se

Psykiska funktionsnedsättningar

Personer med psykisk funktionsnedsättning får stöd Inom kommunens socialpsykiatri (boendestöd och särskilt boende, enligt Socialtjänstlagen).

En person har en psykisk funktionsnedsättning om den har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter inom viktiga livsområden. Svårigheterna ska ha funnits länge eller antas bestå en längre tid. Svårigheterna är en konsekvens av psykisk störning/sjukdom.[4]  Funktionsnedsättningen gör att det är svårt att leva ett ”vanligt liv”. Svårigheterna kan variera över tid, ibland kan personen behöva mycket stöd och ibland mindre eller inget alls.[5]

Nedan anges exempel på psykiska funktionsnedsättningar. 

Läs om den/de funktionsnedsättningar som är relevanta för dig i ditt arbete.

Återkom gärna till denna sida om du senare upptäcker att du behöver kunskap om fler psykiska funktionsnedsättningar. 

ADHD (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) >Om ADHD på www.1177.se

Depression >Om depression på www.1177.se

Schizofreni >Om schizofreni på 1177.se

Psykos >Om psykos på 1177.se

Bipolär sjukdom >Om bipolär sjukdom på 1177.se

Borderline personlighetsstörning >Om borderline personlighetsstörning på 1177.se

Ätstörning >Om ätstörning på 1177.se

Generaliserat ångestsyndrom >Om generaliserat ångestsyndrom 1177.se


Extra:

Socialstyrelsens kunskapsstöd, Funktionshinder och LSS (tar ca 60 min)

>utbildning.socialstyrelsen.se


Referenser

[1] https://www.umo.se/jag/funktionsvariation/funka-olika/

[2] https://www.1177.se/Sormland/sok/?q=1177

[3] (Statistik från Socialstyrelsen, 2017).

[4] https://www.personligtombud.se/publikationer/pdf/vad%20ar%20psyk%20fh%20nat%20ps.pdf

[5] http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Psykiska-funktionsnedsattningar1/

[6] http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Flerfunktionshinder1/Vad-ar-flerfunktionshinder/