FOU Logotyp

Inledning

Välj om du vill läsa texten, eller lyssna på ljudfilerna. (Ljudfilen nedan är ca 1 min)

Den webbaserade introduktionsutbildningen är avsedd för vikarier/nya medarbetare inom vård och omsorg. Introduktionsutbildningen består av ett urval av information kring de områden vikarier/nya medarbetare inom vård och omsorg behöver känna till. Exempelvis inom insatserna ordinärt boende och särskilt boende (enligt Socialtjänstlagen) och bostad med särskild service (enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

>Tillbaka till den webbaserade introduktionen