FOU Logotyp

Lägesändring, trycksår

Personer med nedsatt rörelseförmåga är har ökad risk för att få trycksår. Trycksår orsakas av att cirkulationen i ett område av huden har försämrats på grund av tryck. Ett trycksår kan komma snabbt, ibland bara på några timmar. Trycksår kan göra mycket ont.

Hur uppkommer trycksår?

Cirkulationen i huden blir sämre om en del av huden utsätts för ett ihållande tryck. Personer som är rörliga känner obehag av den försämrade cirkulationen och byter då ställning. Det kan till exempel vara att sätta sig annorlunda på stolen eller lägga sig bekvämare i sängen.

För personer som har svårt att röra sig finns en risk för att trycket blir långvarigt. Cirkulationen blir då mer allvarligt påverkad. Det gör att hudens celler inte får näring och syre som de behöver, och de kan inte göra sig av med restprodukter. Då kan trycksår uppkomma.[1]

Reflektionsfrågor

  • Varför behöver du hjälpa personer med nedsatt rörelseförmåga att ändra ställning?
  • Varför är det viktigt att förebygga uppkomsten av trycksår?
  • Är det särskilt viktigt att vara observanta kring trycksår när personen har nedsatt rörelseförmåga och svårigheter att kommunicera?

Filmen visar trycksår utifrån en palliativ vård, men det finns alltid en risk för tryckår hos personer med nedsatt rörelseförmåga.

(Det är en av de åtta filmerna på sidan under palliativ vård)


Referens

[1] https://www.1177.se/Sormland/olyckor--skador/sar-och-blamarken/trycksar/