FOU Logotyp

Mat och äldre

Många äldre får i sig för lite mat. Det kan bero på att vissa sjukdomar medför aptitförlust samt försämrad hunger och törst. Lusten att äta kan väckas via sinnesintryck som syn och doft. Prova att ställa fram något som ser aptitligt ut eller doftar gott. Smakar det inte första gången, ge inte upp utan fortsätt alltid erbjuda.

Undernäring är ett stort problem inom äldreomsorgen och kan öka risken att falla och försvåra sårläkning.

Tänk på att bra måltider är sådana som hamnar i magen. Måltiderna behöver även spridas ut jämt över dagen och tiden utan mat under natten.

En nattfasta över 11 timmar ökar nämligen risken för undernäring, yrsel, fallskador samt försämrar sårläkning. Detta vill vi givetvis undvika.

Några bra tips:

  • Satsa på att servera sent kvällsfika och/eller tidig förfrukost (ca kl 05.00-06.30) t ex nyponsoppa, smoothie, fil/yoghurt, mjölk, välling, smörgås, kex med smör och ost, näringsdryck, chokladdryck
  • Förbered nattmål redan under dagen och förvara i kylen för att underlätta för nattpersonalen t ex smoothie
  • Ha med ett glas energirik dryck när ni rondar på natten/delar ut nattmediciner/hjälper till vid toalettbesök
  • Kom ihåg att notera på blanketten om en boende tackar nej till ett erbjudet mål.

Läs mer på:

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/broschyr_maltider_aldreomsorg.pdf