FOU Logotyp

Mat och måltidsstöd

Mat

Se filmerna om ätstödjande åtgärder, fundera över reflektionsfrågorna och väl avsnitt äldre eller funktionshinder om mat.

Ätstödjande åtgärder

Se filmen om tydliggörande dukning (ca 4 min).

Filmen beskriver hur dukning kan tydliggöras för personer med kognitiv nedsättning, äldre personer eller personer med dålig syn.
Filmen är framtagen av Högskolan Dalarna.

Reflektionsfråga

 • Varför ska dukningen tydliggöras för personer med kognitiv nedsättning?

Se filmen om måltidsstöd (ca 5 min).

Filmen är framtagen av Högskolan Dalarna.

Reflektionsfrågor

 • Varför är det viktigt med god handhygien vid måltider?
 • Varför vill man att personen ska göra så mycket själv vid måltiden?
 • Var ska man placera sig i förhållande till personen vid matning, varför?
 • Varför ska du ta det lugnt och vara fokuserad när du ger måltidsstöd?

Välj avsnitt äldre eller funktionshinder:

Äldre och mat

Många äldre får i sig för lite mat. Det kan bero på att vissa sjukdomar medför aptitförlust samt försämrad hunger och törst. Lusten att äta kan väckas via sinnesintryck som syn och doft. Prova att ställa fram något som ser aptitligt ut eller doftar gott. Smakar det inte första gången, ge inte upp utan fortsätt alltid erbjuda.

Reflektionsfrågor

 • Vad är nattfasta och varför är det viktigt att undvika att individen nattfastar?
 • Vad tror du menas med att bra måltider är sådana måltider som hamnar i magen?

Undernäring är ett stort problem inom äldreomsorgen och kan öka risken att falla och försvåra sårläkning.

Tänk på att bra måltider är sådana som hamnar i magen. Måltiderna behöver även spridas ut jämt över dagen och tiden utan mat under natten.

En nattfasta över 11 timmar ökar nämligen risken för undernäring, yrsel, fallskador samt försämrar sårläkning. Detta vill vi givetvis undvika.

Några bra tips:

 • Satsa på att servera sent kvällsfika och/eller tidig förfrukost (ca kl 05.00-06.30) t ex nyponsoppa, smoothie, fil/yoghurt, mjölk, välling, smörgås, kex med smör och ost, näringsdryck, chokladdryck
 • Förbered nattmål redan under dagen och förvara i kylen för att underlätta för nattpersonalen t ex smoothie
 • Ha med ett glas energirik dryck när ni rondar på natten/delar ut nattmediciner/hjälper till vid toalettbesök
 • Kom ihåg att notera på blanketten om en boende tackar nej till ett erbjudet mål.[1]

Funktionshinder – Mat och livstilsval

Personer med funktionsnedsättning kan behöva stöd i vardagen för att förstå konsekvenser av olika livsstilsval. Stöd till hälsosamma matvanor måste alltid ges med största respekt för individens rätt till självbestämmande.

Reflektionsfrågor

 • Varför är det viktigt att stöd till hälsosamma val görs med stor respekt för individen?
 • Varför bör du som personal förgå med gott exempel kring hälsosamma val?

Du som personal kan ge stöd i att göra hälsosamma livstillsval genom att vara en god förebild, inspirera och visa på olika kostalternativ och gärna välja ett hälsosamt alternativ till dig själv om ni äter gemensamma måltider. Stöd till hälsosamma matvanor måste alltid ges med största respekt för individens rätt till självbestämmande, vad personen tycker om att äta, intressen för mat och matlagning. [2] Motivationsarbete till en hälsosam livsstil behöver bedrivas på ett sätt som inte skuldbelägger eller får en uppfostrande karaktär.

Måltidsmiljön är viktig för att bidra till att personen upplever matglädje. För att veta hur olika situationer kring måltid ska hanteras är det bra att ta stöd av kollegor och diskutera med varandra.

I den enskildes genomförandeplan står det om och hur personen behöver stöd med måltider, till exempel; planera matlista, handla, matlagning eller måltidsstöd.

I planen står det om individen har något mål kopplat till matsituationen.

Ta del av din arbetsplats rutiner för gemensamma måltider och pedagogisk måltid. Rådgör med kollegor och chef om du är osäker på vad som gäller.


Extramaterial

Äldre

Läs mer på Kunskapsguiden om att bra måltider stödjer ett hälsosamt åldrande >kunskapsguiden.se

Läs mer om mat och äldre på Livsmedelsverkets hemsida: >livsmedelsverket.se

Funktionshinder

Livsmedelsverkets Broschyr ”Uppmuntra till bra måltider” >livsmedelsverket.se


Referenser

[1]https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/broschyr_maltider_aldreomsorg.pdf

[2]https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/gruppbostad-lss?AspxAutoDetectCookieSupport=1