FOU Logotyp

Munhälsa

Välj om du vill läsa texten, eller lyssna på ljudfilerna.

(Ljudfilen nedan är cirka fyra minuter)

En god munhälsa är viktigt för livskvalitén och för fysisk- och psykisk hälsa. Smärta i munnen kan även leda till nedstämdhet, aggressivitet och utmanande beteende.[1]

En försämrad munhälsa kan leda till minskad aptit och näringsupptag, vilket fördröjer läkning av slemhinnor och sår i munnen. Det kan lätt bli en ond cirkel där skador i munnen gör att det kan kännas obehagligt att få munvård, vilket leder till en alltmer försämrad munhälsa. 1 2

Personer som får vård och omsorg är ofta i risk för sämre munhälsa, exempelvis äldre och personer med psykisk funktionsnedsättning. [2] [3]

Beteendeförändringar kan bero på smärta

För en person med kognitiv nedsättning kan det vara svårt att lokalisera var i kroppen ett obehag känns, att göra något åt det som är inte känns bra eller berätta för någon att det gör ont. När en person med kognitiva nedsättningar upplever smärta eller obehag kan personen få förändrade beteenden. Det är viktigt att du som stödjer en person med kognitiva nedsättningar är uppmärksam på beteendeförändringar och att du försöker ta reda på om det ändrade beteenden beror på att personen har ont någonstans.[4]

Exempel ”hallonkärnan”

Exempelvis kan det vara svårt för en person med kognitiv nedsättning att lokalisera i vilken tand en hallonkärna fastnat. Det kan vara problematiskt att ta bort kärnan själv. Känslor av obehag och smärta kan uppstå och personen kanske inte förstår att besvären försvinner om kärnan tas bort. Det kan även vara svårt att berätta för någon att det gör ont i munnen. Besvären förvärras ofta ju längre tid hallonkärnan sitter kvar. [4]

Tänk på att läsa personens genomförandeplan kring om personen behöver stöd i att sköta sin munhälsa.

Tips från Folkhälsotandvården[5]

Muntorrhet kan göra det svårt att äta och svälja, då är det bra att uppmuntra personen att dricka lite innan de äter.

Viktigt att borsta tänderna 2ggr/dag med fluortandkräm och att alltid använda den tandkräm tandvården har rekommenderat/förskrivit i första hand.

Tandkrämen skall vara kvar i munnen efter tandborstning.

Reflektionsfrågor

  • Varför måste vi som vårdpersonal ta initiativet till munvård?
  • Vad är det som kan vara orsak till att munvård inte sker?
  • Hur kan vi i arbetsgruppen arbeta för att hjälpa varandra för att utföra munvård?

Se filmerna (sammanlagt cirka 13,5 min) och fundera över reflektionsfrågorna.

Basal munvård - moment på modell


Filmen är framtagen av Högskolan Dalarna.

Basal munvård – munvård med assistans

Tandborstning vid sjukdom/funktionsnedsättning med svårigheter att använda ansiktet och munnens funktioner (exempelvis Huntingtonssyndrom)

Filmen är framtagen av Mun-H-Center, som är en del av specialisttandvården inom Folkhälsotandvården, Västra Götaland.

Basal munvård – Inspektion av munhåla

'
Filmen är framtagen av Högskolan Dalarna.


Extra material

Socialstyrelsen utbildning Grundläggande e-utbildning om munhälsa och munvård, sju moduler (sammanlagt 1h)

Lyssna på podden På djupet om munhälsa och demens, Socialstyrelsen

 


Referenser

[1] https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2015-12-3.pdf

[2] https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv--halsa/tandhalsa/aldres-munvard-och-munhalsa/

[3] https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/stort-tandvardsbehov-vid-psykisk-sjukdom/

[4] Personlig kommunikation Marie Wallin, utvecklingsledare FoU i Sörmland. Exemplet är läst och godkänt av Ann-Sofie Staaf, Klinikchef Hemtandvård Folktandvården Sörmland

[5] Ann-Sofie Staaf, Klinikchef Hemtandvård Folktandvården Sörmland, personlig kommunikation 6 april 2020.

 

Senast redigerad 230613