FOU Logotyp

Munhälsa

En god munhälsa är viktigt för livskvalitén och för fysisk- och psykisk hälsa. Smärta i munnen kan även leda till nedstämdhet, aggressivitet och utmanande beteende.[1]

En försämrad munhälsa kan leda till minskad aptit och näringsupptag, vilket fördröjer läkning av slemhinnor och sår i munnen. Det kan lätt bli en ond cirkel där skador i munnen gör att det kan kännas obehagligt att få munvård, vilket leder till en alltmer försämrad munhälsa. 1 2

Personer som får vård och omsorg är ofta i risk för sämre munhälsa, exempelvis äldre och personer med psykisk funktionsnedsättning. [2] [3]

Exempel ”hallonkärnan”

När en person har en kognitiv nedsättning kan det i vissa fall vara svårt att lokalisera i vilken tand till exempel en hallonkärna fastat och det kan vara svårt att ta bort kärnan själv. Personen kan uppleva obehag och ha svårt att förstå att besvären försvinner om hallonkärnan tas bort. Personen kan också ha problem med att förmedla att det gör ont i munnen.

Tänk på att läsa personens genomförandeplan kring om personen behöver stöd i att sköta sin munhälsa.

Tips från Folkhälsotandvården[4]

Muntorrhet kan göra det svårt att äta och svälja, då är det bra att uppmuntra personen att dricka lite innan de äter.

Viktigt att borsta tänderna 2ggr/dag med fluortandkräm och att alltid använda den tandkräm tandvården har rekommenderat/förskrivit i första hand.

Tandkrämen skall vara kvar i munnen efter tandborstning.

Reflektionsfrågor

  • Varför måste vi som vårdpersonal ta initiativet till munvård?
  • Vad är det som kan vara orsak till att munvård inte sker?
  • Hur kan vi i arbetsgruppen arbeta för att hjälpa varandra för att utföra munvård?

Se filmerna (sammanlagt ca 13,5 min) och fundera över reflektionsfrågorna.

Basal munvård - Moment på modell

Basal munvård – munvård med assistans

Tandborstning vid sjukdom/funktionsnedsättning md svårigheter att använda ansiktet och munnens funktioner (exempelvis Huntingtonssyndrom)

Basal munvård – Inspektion av munhåla


Referenser

[1] https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2015-12-3.pdf

[2] https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv--halsa/tandhalsa/aldres-munvard-och-munhalsa/

[3] https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/stort-tandvardsbehov-vid-psykisk-sjukdom/

[4] Ann-Sofie Staaf, Klinikchef Hemtandvård Folktandvården Sörmland, personlig kommunikation 6 april 2020.