FOU Logotyp

Riskbedömning hos enskilda

Välj om du vill läsa texten, eller lyssna på ljudfilerna.

(Ljudfilen nedan är ca 1 min)

Arbetsgivaren ska se till att det finns en riskbedömning utifrån varje enskild individ som har stödinsatser ifrån vård och omsorg i en boendemiljö (till exempel hemtjänst, boendestöd, personlig assistans, särskilt boende och bostad med särskild service). Riskbedömningen rör om det har identifierats några risker med att ge stöd i den enskildes boende, exempelvis kring smitta, förflyttning psykosocial arbetsmiljö, våld med mera och vilka åtgärder som vidtas.[1]

Skaffa dig kunskap kring riskbedömningarna som rör de personer du stödjer i boendet.

 


Referens

[1] https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/skapa-en-bra-arbetsmiljo-vid-omvardnadsarbete-i-boendemiljo-broschyr-adi589.pdf

Områdesdetaljer

Område: Riskbedömning hos enskilda

Kategori: Prioriterat område

Tidsåtgång: cirka 3 min

Innehåll: Text/ljudfil och referenser

Utvärdering: >Länk till frågorna