FOU Logotyp

Stöd vid personlig hygien

För dig som i ditt arbete ger stöd inom personlig hygien.

Se de filmer som kan vara aktuella för ditt arbete (sammanlagt ca 22 min) och fundera över reflektionsfrågorna. Filmerna är framtagna av Högskolan Dalarna.

Läs dokumentationen kring den enskilde om det finns särskilda rutiner som ska följas
för just den individen i dessa eller liknande situationer.

Reflektionsfrågor

  • Varför tror du det är viktigt att huden och speciellt hudveck är torra och tvålfria efter tvättning?
  • Varför är det viktigt att aldrig blotta patienten?
  • Hur ska sängens höjd anpassas vid bäddning och tvättning?

OMVÅRDNAD: Personlig hygien, tvätt nedre toalett

OMVÅRDNAD: Personlig hygien, tvätt övre toalett

OMVÅRDNAD: Vårdbädden - Bäddning med patient

OMVÅRDNAD: Vårdbädden - Bäddning av tom patientsäng

Reflektionsfrågor om måltidsstöd

  • Varför vill man att personen ska göra så mycket själv vid måltiden?
  • Var ska man placera sig i förhållande till personen vid matning, varför?
  • Varför är det viktigt att vara ta det lugnt och vara fokuserad när du ger måltidsstöd?