FOU Logotyp

Stöd vid personlig hygien

Välj om du vill läsa texten, eller lyssna på ljudfilerna.

(Ljudfilen nedan är ca 1,5 min)

För dig som i ditt arbete ger stöd inom personlig hygien.

Se de filmer som kan vara aktuella för ditt arbete (sammanlagt ca 22 min) och fundera över reflektionsfrågorna. Filmerna är framtagna av Högskolan Dalarna.

Läs dokumentationen kring den enskilde om det finns särskilda rutiner som ska följas
för just den individen i dessa eller liknande situationer.

Reflektionsfrågor

  • Varför tror du det är viktigt att huden och speciellt hudveck är torra och tvålfria efter tvättning?
  • Varför är det viktigt att täcka de delar som inte tvättas, så personen inte blottas?
  • Hur ska sängens höjd anpassas vid bäddning och tvättning?

OMVÅRDNAD: Personlig hygien, tvätt nedre toalett

OMVÅRDNAD: Personlig hygien, tvätt övre toalett

OMVÅRDNAD: Vårdbädden - Bäddning med patient

OMVÅRDNAD: Vårdbädden - Bäddning av tom patientsäng

Områdesdetaljer

Område: Stöd vid personlig hygien

Kategori: Valbart område

Tidsåtgång: Cirka 25 min

Innehåll: Text/ljudfil och filmer

Utvärdering: >Länk till frågorna