FOU Logotyp

Våld i nära relation

Se filmerna och fundera över reflektionsfrågorna.

Funktionshinder

#slutvillkorat är ett upprop av kvinnor med funktionsnedsättning. Gruppen belyser att det stöd som de har rätt till många gånger villkoras, vilket innebär en ökad risk för sexuella trakasserier och våld.

Kvinnor med funktionsnedsättning är ofta beroende av andras stöd i sin vardag. Det handlar exempelvis om personlig assistans, ledsagning och färdtjänst, där stödet från samhället ska vara en trygghet, men inte alltid är det. Det kan även handla om att bli utsatt av en partner eller annan familjemedlem.

Gruppen beskriver att deras beroende ofta utnyttjas. Som kvinna med funktionsnedsättning kan du bli beroende av anhöriga och vänner när samhället inte ger det stöd som behövs. Detta stöd bygger på välvilja, den behövande får ta den hjälp hon kan få och på andras villkor. Detta leder till en stor maktobalans. Dagliga situationer där en behöver hjälp kan skapa utrymmen där övergrepp blir möjliga.

Filmen nedan kan fungera som en ögonöppnare eller som en start för en fortsatt diskussion om vad yrkesverksamma som möter målgruppen kan göra annorlunda för att de ska få ett bättre bemötande.

Rådgör med dina kollegor och chef om du misstänker eller uppmärksammar
våld i nära relation i ditt arbete

>Läs mer på jamstalldhetsmyndigheten.se

Reflektionsfrågor:

  • Tror du att våld förekommer på din (kommande) arbetsplats?

  • Om du misstänker att någon är våldsutsatt, vet du vad du kan göra?

  • Ibland kan det vara svårt att skilja omsorg och kontroll. Har du sett något som varit på gränsen?

>Samma film syntolkad

>Samma film teckenspråkstolkad

Äldre

Kvinnorna bakom #intebättreförr berättar att skulden och skammen är ett tungt bagage och att våldet nödvändigtvis inte avtar för att en blir äldre.

Det är viktigt att visa på omfattningen av sexuella trakasserier och att mäns våld mot kvinnor har en lång historia. Trots att Sverige numer har en tydlig lagstiftning kring våldsutsattas rätt till stöd och skydd så har äldre kvinnors behov till stor del varit osynliggjort.

Genom uppropet #intebättreförr berättar äldre kvinnor om vad de har varit och är utsatta för. Genom vittnesmålen kan fler lägga skulden och skammen där den hör hemma – hos förövaren.

Filmen nedan kan fungera som en ögonöppnare eller som en start för en fortsatt diskussion om vad yrkesverksamma som möter målgruppen kan göra annorlunda för att de ska få ett bättre bemötande.

Rådgör med dina kollegor och chef om du misstänker eller uppmärksammar
våld i nära relation i ditt arbete

>Läs mer på jamstalldhetsmyndigheten.se

Reflektionsfrågor:

  • Tror du att våld förekommer på din (kommande) arbetsplats?

  • Om du misstänker att någon är våldsutsatt, vet du vad du kan göra?

  • Ibland kan det vara svårt att skilja omsorg och kontroll. Har du sett något som varit på gränsen?

>Samma film syntolkad

>Samma film teckenspråkstolkad


Extramaterial

Äldre

Utbildningspaket om våld mot äldre vänder sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och kommer i kontakt med äldre personer i ditt arbete. >Länk till kunskapsguiden.se

Funktionshinder

Filmen kan användas i utbildningar och på arbetsplatsträffar för att i förebyggande syfte samtala om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Filmen om Afsoon i scensätter den högre risken att utsättas för våld som gäller för kvinnor vars kontakter med omvärlden är begränsad till ett fåtal personer och som har svårigheter att göra sig förstådda.

Afsoon – en film om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

>Länk till mfd.se