FOU Logotyp

Viktig information

Välj om du vill läsa texten, eller lyssna på ljudfilerna. (Ljudfilen nedan är ca 2,5 min)

Observera att detta inte är en komplett utbildning. Respektive huvudman ansvarar för att komplettera och bedöma vikarierna och de nya medarbetarnas kunskaper.

Områden - prioriterade och tillval

Vi har delat in utbildningen i två kategorier, prioriterade och tillval. Det är din arbetsgivare som avgör vilka områden du ska skaffa dig kunskap inom. Vi rekommenderar att alla går igenom områdena i kategorin prioriterat, medan du i kategorin tillval väljer områden utifrån vilka personer du stödjer och vilken arbetsplats du arbetar på.

Vi rekommenderar att du som en grund gör Socialstyrelsen webbutbildning för Introduktion till arbete inom vård och omsorg (tidsåtgång ca 2-4 h beroende på arbetstakt) Socialstyrelsen utbildning och att du sedan kompletterar med valda områden inom FoU i Sörmlands introduktion

Tänk på att du gärna kan återkomma till områden om du längre fram upplever att du behöver ta del av dessa. Använd gärna checklistan för att kryssa i det du gått igenom. >Checklista pdf

Reflektionsfrågor

Vid de flesta områden finns ett antal reflektionsfrågor, dessa frågor finns för att underlätta inlärning och är inte en test eller ett facit på vilken kunskap som ska ha inhämtats från informationsmaterialet.

Praktisk information

Tidsåtgång: Vi beräknar att introduktionen tar cirka 8-12 timmar beroende på arbetstakt och vilka delar som väljs.

Kvalitetssäkring: Kvalitetssäkring av den webbaserade introduktionen >hittar du här.

Problem med webbläsaren? Vi länkar till andra sidor där till exempel filmer och webbutbildningar ligger. Om en film eller webbutbildning inte fungerar när du öppnat den i Internet Explorer pröva att öppna den i en annan webbläsare exempelvis Google Chrome eller Microsoft Edge.

Synpunkter? Har du synpunkter på introduktionsutbildningen, beröm eller förbättringsförslag >kontakta oss och fyll gärna i utvärderingen. Vi uppdaterar/förbättrar introduktionen löpande

>Tillbaka till den webbaserade introduktionen