FOU Logotyp

Länsgemensamt regionalt stöd

Vårt uppdrag är att stödja och verka inom länets struktur för samverkan och utgöra en länk mellan nationell, regional och lokal nivå inom socialtjänst och vård.

Vi verkar som Sörmlands regionala samverkans och stödstruktur – RSS. Läs mer på SKR.se

 

BARN OCH UNGA

DIGITALISERING

FUNKTIONSHINDER

MISSBRUK OCH BEROENDE

ÄLDRE OCH KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KONTAKT

Projekt & utvecklingsarbeten

SUICIDPREVENTION

TILLSAMMANS FÖR BARNENS BÄSTA

YRKESRESAN

TILLSAMMANS FÖR UNGA VUXNA

SIP

EGENVÅRD BARN PÅ KORTTIDS LSS