FOU Logotyp

Regional samverkan

I Sörmland samverkar länets nio kommuner och Region Sörmland inom ramen för Närvårdsstrukturen, vilken är densamma som den Regionala samverkansstrukturen.

Struktur för samverkan och kunskapsstyrning i Sörmland.

RSS-strukturen, organisationsbild med NSV i toppen, sedan regionalt stöd för soc och vård, FoU i Sörmlnad, Länsstrygruppen sedan beredningsgrupper och arbetsgrupper.

 

Matilda Gränsmark

Utvecklingsledare

E-post: matilda.gransmark@regionsormland.se
Mobil: 072-250 32 75