FOU Logotyp

Barn och unga

Länsgemensamt regionalt stöd (LRS) är en länk för samverkan mellan nationell, regional och lokal utveckling inom socialtjänst och berörda delar av hälso- och sjukvården.

Huvudansvarig för området är Camilla Hesselbäck, utvecklingsledare. 

Nätverk

Utvecklingsledaren för området barn och unga ingår i SKR:s nationella utvecklingsnätverk för frågor som gäller barn och unga inom socialtjänsten.  

https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/regionalautvecklingsledare.468.html

Andra regionala nätverk som vi ingår i är BBiC-nätverket (processleds av samordnare för länet, via Socialstyrelsen), familjehemsnätverket (drivs i samverkan mellan de sörmländska kommunerna), föräldraskapsstödsnätverket (processleds av Länsstyrelsen) samt IFO chefsnätverket, Beredningsgrupp barn (BGB) som är en del i RSS strukturen (Regonal samverkan och stödstruktur).

Camilla Hesselbäck

Utvecklingsledare

E-post: camilla.hesselback@regionsormland.se
Mobil: 076–781 03 52

Länk till samverkanswebben