FOU Logotyp

Webbinarium: Digitalisering och funktionshinder

Digitalisering inom funktionshinder

>0.10 Karl Schultz: Digitalisering, tjänstedesign och funktionshinder (PDF)
>9.02 Marie Wallin: Digitalt utanförskap och inkludering - kognitiv nedsättning (PDF)

Webbinarium den 24 maj 2021 + bonusmaterial

Webbversion av seminariet Digitalisering inom funktionshinderområdet från 24/4. Presentationerna från föreläsningen finns med samt bonusmaterial i form av extrainspelade frågestunder med föreläsarna. Gruppdiskussioner med mera är bortklippt.


0.00.00 – Inledning med FoU i Sörmland
0.02.00 – Maria Klamas presentation från 24/4
1.00.00 – Extrainspelad frågestund med Maria Klamas, bonusmaterial
1.24.00 – Sammanfattning av vad seminariets deltagare angav som viktiga framgångsfaktorer för att lyckas med verksamhetsnära digitalisering.
1.25.30 – André Anderssons presentation från 24/4
2.16.00 – Extrainspelad frågestund med André Andersson, bonusmaterial
2.58.40 – Avslutning med FoU i Sörmland

MÅLGRUPP Chefer, utvecklarfunktioner (KSS mm), stödpedagoger, arbetsterapeuter, strateger inom digitalisering och kommuner och regionen.

Innehåll: Ökade förutsättningar för brukarnas möjligheter till ett teknikanvändande som gynnar självständighet och delaktighet.
Fyrbodal presenterar sitt samverkansprojekt på temat Välfärdsteknik med inriktning mot informations- och kommunikationsteknik (IKT). Maria Klamas, vetenskaplig ledare, beskriver hur de gjorde, vad de uppnådde och hur de gått vidare.

Exempel från Göteborgs dagliga verksamhet med teknikinriktning – fokus självständighet och delaktighet
Vid Göteborgs dagliga verksamhet använder brukarna Playstation med virtual reality (VR), iPads och datorer. André Andersson, stödpedagog med särskilt uppdrag inom välfärdsteknik berättar om verksamheten, brukarmedverkan och hur VR-spel kan användas för att exempelvis öva på sociala situationer.

Medverkande: Maria Klamas, Fil. Dr i Socialt arbete, vetenskaplig ledare för socialtjänstområdet samt utvecklingsledare för funktionshinder/socialpsykiatriområdet Fyrbodals kommunalförbund.

André Andersson, Stödpedagog med ett särskilt uppdrag inom välfärdsteknik Göteborgs stad, stadsdelen Östra Göteborg.

Webbinarium den 6 nov 2020

Den 6 november genomförde vi en digital förmiddag om digitalisering och funktionshinder. På programmet stod bland annat följande:

  • Vad är digitalisering och välfärdsteknik?(Karl Schultz)
  • Digital utsatthet och digital inkludering vid kognitiv nedsättning (Marie Wallin)
  • Informationsfilm om ”Stödet” Eskilstuna kommuns Digitaliserings- visnings och utbildningsmiljö (Camilla Ehrlund)
  • Gemensam diskussion

>Programmet (pdf)

Vi har lagt alla presentationer nedan.

Vad är digitalisering och välfärdsteknik?

>Kalles presentation (pdf)

Digital utsatthet och digital inkludering vid kognitiv nedsättning

Funktionshinder, kognitiv nedsättning del 1

>Maries presentation, Del 1 (pdf)

Se filmen om tillgänglighet
Filmen är framtagen av Myndigheten för delaktighet och visar exempel på när situationen och informationen är otillgänglig.

Funktionshinder, kognitiv nedsättning del 2 Forskning, rapporter

>Maries presentation, Del 2 (pdf)

Se filmen om digital delaktighet

Filmen är framtagen av Myndigheten för delaktighet.

Funktionshinder, kognitiv nedsättning del 3 om digital utsatthet, etik och e-legitimation

>Maries presentation, Del 3 (pdf)

Se filmen Nödvändigt för en del – bra för alla

Filmen är framtagen av Myndigheten för delaktighet och handlar om universell utformning.

Funktionshinder, kognitiv nedsättning del 4, Kognitiv tillgänglighet, digital inkludering

>Maries presentation, Del 4 (pdf)

Se filmen Användare om välfärdsteknik

Filmen är framtagen av Myndigheten för delaktighet.

Se filmen Närstående om välfärdsteknik

Filmen är framtagen av Myndigheten för delaktighet

Funktionshinder, kognitiv nedsättning del 5, Sammanfattning, tips, länkar

>Maries presentation, Del 5 (pdf)

Visnings- och utbildningsmiljö hjälpmedel och digitalisering

Film om ögonstyrning

Film om Samtalsskärmen KOMP

FoU-podden, med Camilla Ehrlund och Tomas Eriksson

Webbinariumdetaljer

Titel: Digitalisering och Funktionshinder
Tidsåtgång: Ca 2 h, 40 min.
Innehåll: Filmer och podd från FoU i Sörmland. Filmer från Myndigheten för delaktighet (MFD)
Utvärdering: >Länk till 3 frågor

Karl Schultz

Projektledare

E-post: carl.schultz@regionsormland.se
Tel: 076-781 03 49

Anna Åkerberg

Forskningsledare

E-post: anna.akerberg@fou.sormland.se
Tel: 073-950 82 92