FOU Logotyp

Funktionshinder

Länsgemensamt Regionalt Stöd samverkar kring frågor om funktionshinder, på nationell, regional och lokal nivå. Samverkan kring funktionshinderområdet i Sörmland utgår från länets Närvårdsstruktur samt kunskapsstyrningssystem.

Huvudansvarig för området är Marie Wallin, utvecklingsledare.

Nätverk

Marie ingår i SKR:s nationella nätverk för frågor som gäller funktionshinder utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialpsykiatri enligt socialtjänsten (SoL).  Nätverket berör även frågor som gäller angränsande hälso- och sjukvård inom kommun och region.

Läs mer om SKR:s funktionshinderarbete
>Stöd till personer med funktionsnedsättning – SKR

BGPF

Marie ingår i Beredningsgrupp Funktionshinder/Psykiatri som är en del i Sörmlands regionala samverkans- och stödstruktur (RSS).

Regionalt har Marie träffar för inspiration och erfarenhetsutbyte för funktionshinderverkssamheter. Syftet med nätverken är informationsspridning från SKR:s nationella nätverk och utifrån Sörmlands behov. Träffarna utgår ifrån olika teman som verksamheterna vill diskutera.

webbaserad introduktion för nyanställda

>Länk till introduktionen

Delaktighetsmodellen

Information om hur LRS jobbar med delaktighetsmodellen hittar på sidan >Delaktighetsmodellen.

Digitalisering och funktionshinder

Inspelade webbinarium från november 2020 finns här under >sidan Digitalisering.

TIPS

E-utbildning i personcentrerat bemötande

Lättförståelig information, exempelvis bildstöd och film om Covid-19 https://www.fou.sormland.se/covid-19/

Tips på aktiviteter i Corona-tider: https://www.fou.sormland.se/covid-19/inspiration-tips-pa-aktiviteter/